אאא

בהיעדר רוב לקואליציה דחה היום (ג') יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), את ההצבעה להעברת 65.5 מיליון שקל למשרד לשירותי דת. כמו כן, נדחו ההצבעות על העברות תקציביות לרשות לניצולי השואה וכן למינהל האזרחי.

ועדת הכספים כונסה היום לדיון מרתוני מיוחד בפגרה וסעיף ההעברות התקציביות היה האחרון ברשימה. לקראת השעה 14:00 התברר לגפני שאין בוועדה רוב לאישור ההעברות התקציביות למשרד לשירותי דת. באולם נכחו גפני וח"כ ינון אזולאי (ש"ס) שתמכו מול הח"כים מיקי לוי (יש עתיד) ומוסי רז (מרצ) שהתנגדו. ח"כ לוי הודיע שיתנגד להעברות, ידרוש לקיים הצבעות חוזרות ויגייס עוד ח"כים מהאופוזיציה שהיו במשכן.

גפני הודיע שלא יקיים את ההצבעות, למרות שלאחר מכן הגיע לישיבה ח"כ רועי פולקמן (כולנו). גפני אמר ל"כלכליסט" כי "בתקופת פגרה חלק מח"כי הקואליציה לא הגיעו לישיבה", וכי יציב את הנושאים הללו על סדר יומה של הוועדה בישיבתה בשבוע הבא.

הממונה על התקציבים באוצר שאול מרידור הסביר בפנייתו לוועדה כי מדובר בכספים למועצות דת, לתמיכה בשירותי דת, לבתי עלמין, לרבנות הראשית, לבתי הדין הרבניים ולשכר. בין היתר כוללת הפנייה מימון 21 תקני כוח אדם. בין הסעיפים שימומנו בנדיבות - כ-29 מיליון שקל - ניתן לציין את המרכז למקומות קדושים, ובהם קבר רחל, הילולת הרשב"י במירון ועוד.

הילולת הרשב''י במירון (צילום: Shutterstock)
הילולת הרשב"י במירון (צילום: Shutterstock)
הגדלה

במסגרת מימון שירותי הדת, הוצע להעביר לבתי העלמין 10.5 מיליון שקל ועוד 10.2 מיליון שקל בהרשאה להתחייב (במסגרת האשראי של המשרד הממשלתי) לתמיכה בשירותי קבורה. המדובר בפיתוח בית העלמין תל רגב, פיתוח בתי עלמין ברחבי הארץ, ותמיכה בקבורה אזרחית.

לבתי הדין הרבניים מוצעת תוספת של 25 תקנים לבתי הדין הרבניים. השינוי מתבצע לאור גיבוש תוכנית העבודה עבור תגבור מערך המחשוב של בתי הדין הרבניים ועבור התאמת תקני כוח אדם, לשיפור השירותים שבתי הדין הרבניים מעניקים לציבור.

בתחום השכר במשרד לענייני דתות מבקש האוצר תקצוב של 12.28 מיליון שקל בהוצאה עבור ההוצאות השוטפות של המשרד, תקצוב יועצים חיצוניים בהתאם לגיבוש תוכנית העבודה, ועבור פרוייקט "שירת הים", שבמסגרתו הוקמה מערכת מידע לניהול שירותי דת היהודיים למשרד.

כמו כן, האוצר ביקש להעביר לרשות לניצולי השואה 9 מיליון שקל לצורך מיצוי זכויות, כולל 2 מיליון שקל לקמפיין בעניין זה, וכן כ-8 מיליון שקל לתיאום פעולות הממשלה בשטחים.