אאא

בימים אלו של תקופת בין הזמנים יוצאים אלפי משפחות לנפוש ולהיתאורר בחופי הים לנשום אוויר צח ולשחות לצורכי בריאות הגוף.

אחד החופים המיתולוגים שמידי שנה מלא וגדוש בהמון העם הנו חוף שרתון בתל אביב, החוף הנפרד. אלא שהרבנים ועסקני וועדות הצניעות טוענים כי מדובר בחוף פרוץ שאין להגיע אליו.

כדי להתגבר על הבעיות, רבים מעדיפים ללכת בשעות הבוקר המוקדמות אז גדרי הצניעות נשמרים יותר בשל היות המקום עדיין ריק יחסית.

הבוקר (שישי), מפרסם הגאון רבי משה שאול קליין מחשובי הדיינים החסידיים תלמידו המובהק של  פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל בעיתון 'המודיע', כי ״מה שנתפרסם בשמו שכאילו וכביכול מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זצל התיר לנסוע לים שרתון בשעות הבוקר אינו נכון".

"ואדרבה אף אם יתקנו את הים במחיצות מכל מקום כל הדרכים המובילות אל הים בחזקת סכנה רוחנית עצומה והיה מרגלא בפומיה שהתורה והיראת שמיים שקונים במשך השנה כולה יכולים לאבד בנסיעה אחת לים שרתון", כתב הדיין.