אאא

זבחים, דף ק"ה:

 

זבחים, דף ק"ו:

 

זבחים, דף ק"ז: