אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר יוצא בקריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו לשמור על קדושת הכותל מפני הרפורמים "באים לרמוס חצרות אלוקים", ולשמור על קדושת השבת בארץ ישראל, וזה מה שיציל אותו מאויביו.

במהלך שיעור שמסר בירושלים התבטא הגר"ש עמאר: "אי אפשר לתאר, אף מוח של אף חכם לא יכל לתאר. אני אמרתי להם, גם לראש הממשלה, אם הם יבואו ויגידו שהם נוצרים או איזו כת מהודו, בבקשה נתן להם. אבל באמת הם יהודים, אם לא היו יהודים - לא היה כואב לנו. אבל הם אומרים שהם עושים כמו התורה".

בשלב הזה יצא הגר"ש עמאר במתקפה חריפה נגד הרפורמים: "זה זיוף, סילוף, הם עוקרים את התורה. לפחות היראי ה' שיושבים בכנסת ובשאר המקומות, ילחמו".

הראשל"צ התייחס למתקפות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש להציע לו: "מה זה? ראש הממשלה, על כל דבר נלחמים בו. אני אומר לו: ישמור מקום הקודש והשבת והקב"ה ישמור עליו גם מאלה שרודפים אותו. הוא באמת עושה דברים גדולים מאוד, וחבל שנכשל בדברים שהוא רוצה לפייס אותם, שלא יפחד מהם".