אאא

האדמו"ר מפאשקאן-גילה, תא"ל במיל. הרב הושע בן שלום (פרידמן), ניצל את ימי בין הזמנים על מנת לנסוע יחד עם בני משפחתו להשתטח על קברי הצדיקים, מייסדי תנועת החסידות, הטמונים במזרח אירופה.

הרבי שידוע בדרכו החסידית בשילוב דרכו הציונית הגיע לבקר בהיכל בית מדרשו של הבעל שם טוב, רקד ניגון חסידי ואף קרא קוויטלאך מעל ציונו של המגיד ממזריטש.

האדמו"ר נסע עם קבוצה מצומצמת של בני משפחה וחסידים ולדבריהם מדובר היה המסע חיזוק רוחני של התעלות לנשמה.