אאא

סוגיית הקנסות על עבירות תעבורה וחניה שלא כחוק, היא אחת המסעירות בישראל. כעת, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מתייחס לפן ההלכתי של הנושא, בעקבות דין תורה שהגיע בסוף בין הזמנים לפתחו.

הדיון החל בעקבות דין תורה שהגיע לגר"י זילברשטיין בחופשת בין הזמנים האחרונה. א' השאיל ל-ח', רכב עבור יום של נסיעה לקברי צדיקים בצפון. ח' שהגיע לקבר הרמב"ם בטבריה, ראה כי החניות כולם מלאות, והחנה את רכבו במקום שאסור לחנות בו בצד הכביש.

כשסיים ח' להתפלל בקבר הרמב"ם הופתע לגלות על שמשת הרכב דו"ח משטרתי על סך 500 שקלים בגין הפרעה לתנועה. בסיום היום, החזיר ח' את הרכב לחברו א' לא לפני ששילם לו את הסכום על הדו"ח אותו קיבל.

א', המקושר במשטרה, הצליח לבטל את הדו"ח. אלא שכעת, סירב להשיב את 500 השקלים לחברו ח. והשניים הגיעו לדין תורה אצל הגר"י זילברשטיין. למרבה ההפתעה פסק הגר"י זילברשטיין כי א' אינו מחויב להשיב לחברו את הכסף למרות שהדו"ח בוטל.

הגר"י זילברשטיין נימק את הפסק: "השואל הוא פרא אדם!", קבע חבר המועצת, "הוא קיבל רכב בלא תשלום, קיבלת רכב נחמד בחינם, איך אתה חונה במקום שאסור לחנות בו? הרמב"ם יזרוק אותך משם. איך אתה מפריע לאנשים לנסוע בכביש? הכביש של הסבתא שלך? כביש זה רכוש הציבור. לציבור יש את הזכות לנסוע במקום נורמלי".

הגר"י זילברשטיין הוסיף ואמר כי "הוא לא סתם קיבל את הדו"ח, לאחר קבלת הדו"ח הוא כבר לא 'שואל' אלא הופך להיות משתמש ברכב בלא רשות וצריך לתת אלף שקל על השימוש ברכב. לפי דין תורה הוא צריך לשלם אלף שקל כי הוא נוסע ברכב בלי רשות".