אאא

 • תיעוד מקומם: מציל בכינרת סטר לילד חרדי וקילל את אחיו