אאא

מעמד גדול של חלוקת פרסים התקיים בליל שישי בביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב בירושלים - 'השוהל', לתלמידי תלמוד תורה דחסידי ברסלב ירושלים, בנשיאותו של הרה"ח ר' משה קרעמער, אשר נבחנו בעל פה על אלפי דפי גמרא ופרקי משניות בהצטיינות.

על בימת הכבוד נכחו רבני ומשפיעי ברסלב ביניהם נשיא המוסדות הרה"ח ר' משה קרעמער, הרה"ח ר' שמעון שפירא, הרה"ג ר' יצחק רוזנבלאט והרה"ג ר' מאיר סירוטה.

במהלך המעמד הוגרל בין התלמידים שנבחנו על כל סדר מועד בעל פה במשניות, 2 כרטיסי טיסה לציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן, ועוד פרסים יקרי ערך.

במעמד השתתפו הורי וסבי התלמידים שרוו מלא חפניים נחת מהתלמידים.

המעמד התקיים ונתרם לזכות נשמת ר' אלתר חיים ב"ר יצחק ליכטשטיין ע"י בניו היקרים.