אאא

במהלך שיחת הדרכה וחיזוק שקיים כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לחסידיו לרגל שובו מהנופש בחו"ל ולקראת הימים הנוראים, המשיך הרבי לחזק את חסידיו ללכת בשיטה הקדושה של "השוואנצונעס" אותה גיבש במהלך ימי הקיץ.

הרבי הסביר שאין המדובר בדבר חדש אלא שבמשך עשרות שנים היתה התנגדות גדולה לאביו כ"ק בעל ה'ישועות משה' זצ"ל וכי הוא גיבש את החסידות שלו במטרה ליצור אהדה לאביו זצ"ל.

האדמו"ר והשיר החדש

האדמו"ר הרחיב באריכות על השיר ואמר כי גם אם יש כאלו שעושים ממנו ליצנות הרי שאין להתרגש ויש להמשיך בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. "יש לנו המנון ואנו גאים בו ובדרך שלנו", אמר הרבי.

האדמו"ר הזכיר כי היו בשעתו כאלו שלעגו לאביו ולו וניסו לגרום לביזיונות. "באם לועגים לכם על השיטה או על השיר אל טענו בחזרה ובפרט יש להיזהר מלדבר עם אלו ששנו ופירשו ועושים ליצנות".

 האדמו"ר מתקבל בשירת 'השיטה הקדושה' (באדיבות המצלם)

הרבי חידש מילים על ניגון הנוסח המיתולוגי של ויז'ניץ של ימי החגים על המילים "וכולם מקבלים", והתאים אותו למסרים של השיטה הקדושה והורה לחסידים לשיר את הניגון בזמנים מיוחדים.

האדמו"ר גם דיבר על רצונו להוציא ספר שיבאר לעומק את מהותה של השיטה הקדושה ומדוע חשוב לחסידיו ללכת בדרך זו.