אאא

שמעתי פעם בשם ר' משה שפירא זצוק"ל יסוד מדהים. ישנה טעות לשונית יסודית בשם המושג "נוער נושר".  מה ההבדל בין המילה "נופל" למילה "נושר"? למה אומרים "הספר נפל מהמדף" ומאידך "העלה נשר מהעץ"?

התשובה פשוטה. בשני עצמים שאינם מחוברים זה לזה המונח הוא 'נפל' - לכן ספר נופל מהמדף, אף פעם לא היה חיבור בין הספר למדף.

מאידך אם יש חיבור בין שני עצמים המונח הוא 'נושר', לכן עלה 'נושר מהעץ', שערה 'נושרת מהראש', העלה היה מחובר לעץ, והשערה היתה מחוברת לקרקפת.

ר' משה אומר אין דבר כזה נער שהיה מחובר ונשר, אם הוא "נשר" כנראה שלא היה מחובר. ממילא השם הנכון אמור להיות "נוער נופל" או "נוער מתמודד" או כל חיבור אחר אך לא נוער נושר.

חברים, איך זה יכול להיות? איך אנחנו יכולים להגיד בכזאת ביטחה שנער שמחובר ליהדות,  "הולך בדרך" לא ינשור? האמנם?! הרי נוער מתמודד, נופל או איך שלא תרצו לקרוא להם נמצאים בכל פינה. מיטב המחנכים מנסים להבין איך הגענו למצב כזה, ומה ניתן לעשות לשפר את המצב.

תשובה (אולי חלקית) יכולה לבא גם היא מעולם המונחים הלשוניים. הרצון הכי עז בעולם הוא הרצון לחיות. ידוע ומפורסם שאנשים שנמצאים בסכנת חיים מצליחים, פיזית ונפשית, לעשות דברים שמעולם לא חלמו שיצליחו. למה? כי הרצון העז שלהם להמשיך לחיות מביא אותם למקסימום יכולת שלהם ואף מעבר לכך.

חיים מה הם? באופן הכי פשוט, מילולית, מה ההבדל בין דבר חי לדבר מת? פרח, תא עור וכל דבר חי הוא מתחדש, גדל, מתרבה. פרח, תא עור או כל דבר מת אחר- חדל מלגדול, מלהתרבות מלהתחדש. המשימה שלנו בעולם הזה "הדרך" העולה בית ק-ל, ביסוד שלה היא דרך של עליה. דרך שבה אנו נדרשים לגדול ולפרוח כל הזמן.

כל נער שפגשתי רוצה להתפתח, לגדול, לפרוח. מימי ואני מדגיש מימי, לא פגשתי נער שנשר, נער שהחיבור שלו לרצון לחיות התנתק. השאלה היחידה היא -  מה אנו תופסים כמדד להתפתחות ולצמיחה. מה אנו משדרים לילדינו שאנו תופסים כראיה לכך שהם "חיים" שהם פורחים?
באם נצליח לשדר לילדינו שההתפתחות האישית שלהם, היא היא "הדרך" המיוחלת שאנו מקווים שהם יעלו בה, הצמיחה האישית שלהם היא היא המטרה והחיים שלהם, לא הצמיחה שלי כאבא ולא ההתקדמות שלי כמחנך או הסיפוק שלי כמדריך, אלא ההתפתחות האישית שלך נער יקר זה כל הסיפור - אני משוכנע שרבים וטובים לא יפלו.
הם יהיו מחוברים לחיים! ואם שחלילה יהיו במצב של "סכנת חיים" כשיהיו במצב שההתקדמות האישית שלהם בסכנה הם יהיו מסוגלים, ויוכיחו כוחות על טבעיים על מנת לחלץ את עצמם ממצב של סכנה.
כמו שר' משה אמר נער שמחובר לחיים לא ינשור!

הלוואי שנצליח להתחבר לחיים!

שנה טובה.

רפי מתיוס - יועץ ומאמן עם התמחות לנוער מתמודד והתמכרויות