אאא

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הצהריים (ראשון) בבית הכנסת הכוראלי בווילנה, יחד עם בני הקהילה היהודית במקום. 

לדברי נתניהו בבית הכנסת: "רעייתי שרה ואני צעדנו אתמול ברחובות הגטו היהודי בווילנה. ראינו את הבתים היהודיים. שרה אמרה שהיא יכולה לראות את פניהם של הילדים היהודים הקטנים מלפני 75 שנה. ראינו את התיאטרון היהודי, יכולנו לשמוע את נגינת הכינורות.

"ראינו חדרים של חלק ממאה בתי הכנסת היהודיים, ראינו את הבריקדות, שם יחיאל שיינבוים ורעיו האמיצים לחמו עד מוות בכובשים הנאצים, ראינו את ההתנגדות היהודית בלבו של הגטו וראינו את החצרות בהן קיבצו את היהודים לפני שהם נשלחו לפונאר, שם הם נורו ע"י משתפי פעולה ליטאים וע"י הנאצים ולאחר מכן הושלכו אל תוך בורות המוות. ראינו את כל זה".

לדבריו: "אתמול ראינו את תפארתה של וילנה היהודית שאבדה, ובביקור זה אנחנו רואים ביטוי למה ששוקם – עלייתה של מדינת ישראל היהודית שנולדה מחדש. איזו דרך עשינו ב-75 שנה, מבורות המוות של פונאר למעצמה הולכת ועולה בעולם. איזו דרך עשינו".

"משפחתי היא בעלת שורשים ליטאיים עמוקים" הוסיף ראש הממשלה: "אני ליטאי משני הצדדים, יש לי אמנם גם גנים יהודים ספרדים, אבל נדבר על זה פעם אחרת. אני מגיע לווילנה, למעשה חוזר לווילנה, כראש מדינה יהודית גאה, חזקה ומתקדמת. מה השתנה ב-75 השנה האחרונות הללו מבחינת העם היהודי? לא הניסיונות להשמיד אותנו, עדיין יש כאלה שמבקשים להשמידנו. איראן מצהירה על כך מפורשות, חמאס אומר זאת מפורשות וכך גם אחרים. מה שהשתנה הוא היכולת שלנו להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. איננו עוד חסרי הגנה, איננו עוד חסרי ישע. אנחנו כוח ששולט בגורלו שלו, באמצעות מדינת ישראל והצבא הישראלי".