אאא

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה בסוף השבוע  את פרוטוקול ועדת השמות העירונית בראשותו של ראש העיר משה אבוטבול, שהחליטה על מתן שמות לכמה רחובות חדשים בעיר, רחובות שנמצאים לקראת איכלוס בתקופה הקרובה.

בין השמות החדשים שניתנו יש שני שמות של רבנים בשכונה החרדית החדשה 'רמת אברהם' ברמת בית שמש.

רחוב הרב מאמאן, על שמו של הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל, שנפטר בחודש טבת האחרון בשיבה טובה בשנת ה-100 לחייו.

הגר"י מאמאן זצ"ל כיהן כרבה הראשי של מרקש שבמרוקו, ועם עלותו לישראל היה רב בנהריה, אב"ד בבאר שבע, ואחר התמנה לדיין בבית הדין הגדול. בערוב ימיו נחשב ל'זקן רבני יהדות מרוקו' והשפעתו הייתה רבה אף מעבר ליוצאי מרוקו.

רחוב נוסף שניתן בשכונה זו הוא רחוב 'תורת חסד', על שמו של הגאון הנודע רבי שלמה זלמן פרדקין זצ"ל רבה של לובלין ובערוב ימיו בירושלים ומחבר הספר 'תורת חסד'. היה מתלמידיו של הגה"ק בעל ה'צמח צדק' מליובאויטש זצ"ל, ונחשב מגדולי דורו.