אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, התייחס היום (רביעי) בפתח שיעורו להשתוללות ולמאבקים הפיזיים שאירעו מוקדם יותר בהיכל הישיבה.

טרם שהתחיל את ה'שיעור כללי', פתח הגרב"ד בדברי חיזוק רלוונטיים, ואמר: "השטן רוצה להפריע ללימוד ב'אלול', בישיבה החשובה ביותר, ישיבת פוניבז'".

"בשנה שעברה השטן לקח באותו היום את המשגיח זצ"ל (הרב אליעזר גינצבורג זצ"ל. א.ר.), כדי להפריע ללמוד", הזכיר ראש הישיבה בהתרגשות ובכאב.

 השוטרים בהיכל הישיבה, לאחר הפרעות (מתוך "קבוצת המסדרון")

כאן הוסיף הגרב"ד בביטחון, באשר להתרחשויות הקשות היום: "אנחנו נתחזק יותר בלימוד התורה, ונתגבר על הניסיון, ואז יהיו זכויות יותר גדולות ביום הדין. הקב"ה ברא את העולם כדי לעמוד בניסיונות".

"אם נעמוד בניסיון ונלמד יותר טוב, נזכה לקדש את שמו יתברך ולזכות לשנה טובה", סיים ראש ישיבת פוניבז' את דבריו, ועבר מיד להמשך מסירת ה'שיעור כללי' כבזמנים רגילים.

כזכור, מוקדם יותר התעמתו שני הפלגים הניצים, 'המחבלים' מול 'השונאים', בתוך היכל הישיבה, כשאלו זורקים על אלו סטנדרים וחפצים מכל הבא ליד. ההתפרעות שככה, רק כשכוחות משטרה פרתו לאולם, ועכבו כמה מהצעירים חמי המזג.