אאא

בחסידות גור נערכים השנה במרץ רב לתפילות הימים הנוראים, זאת בשל העבודות להקמת בית המדרש הענק של החסידות בירושלים.

בשנה זו יתקיימו הסעודות לבאים מחוץ לעיר בקומה הראשונה של אתר הבנייה, כמו-כן בעת התפילות תינתן האפשרות לשהות בקומה השנייה של אתר הבנייה, כאשר בחסידות השקיעו הון עתק כדי להפוך את האתר לשטח שיאפשר את כניסת האלפים לתוכו ללא חשש בטיחות.

בין היתר הושקע הון רב במערכת המיזוג שתקרר את החלל הגדול של אולם הסעודות הזמני, מאחר ומדובר בחלל עצום, הצפוי להכיל אלפים.

בדף הסבר לחסידים נכתב כי "בשל המרחב העצום של קומת הסעודות והעדר תשתית מיזוג לעת עתה, נבחנו בשבועות האחרונים האופציות השונות למיזוג הקומה לרווחת אלפי הסועדים בימים הקדושים הבעל"ט".

"לאחר חיפושים והתייעצויות מקצועיות רבות נמצאה הדרך לאפשר את מיזוג החלל הגדול של קומת הסעודות, בחלק החדש של בית המדרש, באמצעות שכירות אמצעי מיזוג", נכתב, "אם כי העלויות הן עצומות ומסתכמות בסך 310,000 שקל, וחיבור שנאי חדש בעלות של מיליון ומאתיים אלף שקל, לתוספת כוח הדרושה לבית המדרש, זאת מלבד ההוצאות הלוגיסטיות הנלוות למערך ההתקנה והעלויות החשמל".

החסידים עודכנו כי "בית המדרש ישא בחלק העיקרי של הוצאות המיזוג, ובכל זאת גובה ההשתתפות הסמלית של ציבור הסועדים יעמוד על סך 7.5 שקל לסעודה, ובסך הכל 30 שקל עבור סעודות חג ראש השנה".