אאא
מילות השיר:
 
עם ישראל זועק אליך שוכן במרומים
אלפי שנים שאנו בשופר אליך תוקעים
למה? למה? 
כי רחמנא אמר "תקעו"...
 
מתי כבר תתקע לחירותינו 
הגיע הזמן גאולתינו...
 
תקע בשופר גדול לחירותינו
תקע הוי תקע...