אאא

אליך נער יקר! אם אתה חש בראש השנה הזה שאתה קצת רחוק... אז זו אגרת עבורך!

בהתקרב יום ראש השנה, ללא ספק חולפים במוחך מחשבות רבות, מצד אחד אתה הרי יודע את עוצמת היום הזה, אתה יודע שהוא יום לא שגרתי וגורלי, מצד שני אתה גם יודע שאתה נמצא אי שם בתחתית מבחינת מצבך הרוחני, ולכן אתה גם לא מנסה להתקדם קצת, כי אתה רחוק בין כך...

הטלטול הזה הוא נוראי על גבול הטירוף, אתה הרי יודע היטב שהיום הזה המהות שלו זה לא התפוח בדבש או ראש של דג, אתה רק לא מזמן היית שם בתוך בית המדרש והתפילות שלך היו מיוחדות במינם, התחזקת כל האלול, הגעת עם קבלות מיוחדות ליום הנשגב הזה ראש השנה, והנה השנה אתה חש כל כך רחוק... כל כך מנותק... הרי השנה לימוד התורה שלך בקושי והתקיים, התפילות שלך עדיף לא לחשוב עליהם, ושלא נדבר על עוד כמה עבירות חמורות שנכשלת בהם , שאתה בכלל מבין שהתרחקת מאוד! אז מה זה אומר?? שתכלס אני כבר אין לי זכות ביום הזה, אני כבר נפלתי עמוק...

בוא והקשב לכמה שורות שישנו לך את הראש השנה שלך, כבר זה הקרוב עכשיו ממש: על הרב נפתלי צבי יהודה מברלין זצ"ל שמעת? הוא נקרא הנצי"ב מוולוז'ין. בדרשה שמסר קודם התקיעות לראש השנה לפני תקיעת שופר, הוא ידע שיום אחד אתה תהיה במצבך הנוכחי והוא רצה לעזור לך, הקשב למשל הנפלא שלו: למלך נכבד היה ידיד חבר קרוב מאוד, ידידותם הייתה לשם דבר, ואהבתם לא ידע גבולות, יום אחד חטא הידיד בחטא חמור כלפי המלך, המלך היה אמור לחרוץ  את גורלו, ישב המלך וחשב מה יעשה הרי מדובר בידידו הטוב, החליט המלך להגיע ולבקר בעיר מושבו של חברו החוטא נגדו, כאשר הגיע לאותה העיר יצאו המוני תושבי העיר לקבל  בכבוד גדול, בין הבאים היה והחוגגים היה גם אותו חבר, כאשר ראה אותו המלך העלה אותו לבמה ועל ידי זה הוא הוכיח לכולם שאותו חבר לא באמת בוגד בו אלא שלא עמד בפיתוי, כך בדיוק זה ראש השנה אבא שבשמים אוהב אותנו אהבה גדולה גם כשאנחנו חוטאים ומאוד, ופעם בשנה הוא מגיע אלינו לביקור אם נצא לכבודו ונשמח בביקור שלו אז הקב"ה יידע שאנחנו לא בוגדים בו אלא הפיתויים שלנו קצת חזקים עלינו, אבל אם גם בראש השנה נתחבא ממנו ולא נצא לקבל את פניו אז יתפרש הדבר כבגידה וזה יהפוך את מעשינו לדרך של חיים שאנו לא רוצים בה!

אז בכל אופן מתחתית המצב בו אני נמצא אני יכול להתחבר אליו? התשובה לכך היא פשוטה, אין צורך לטוס לשום מקום וגם לא לעשות מעשה קיצוני, ולא לקבל על עצמך קבלות מרחיקות לכת, הדרגה המיוחדת שלנו מעל כל בני האדם האחרים זה האפשרות שלנו להתחבר במחשבה לבורא עולם מכל מקום ובכל מצב שאנו נמצאים יש לנו אפשרות להפעיל אינפרא אדום עם חיבור מידי לבורא עולם, אך ישנו תנאי הכרחי  לחיבור הזה, הוא חייב להיות בקדושה! חייב להיות חיבור חזק ועוצמתי!

אני יודע עכשיו מה אתה חושב לך... ששוב אבדת הכל, הרי אתה רחוק מכל ענייני הקדושה כל כך, אז איך אני יכול להתחבר עכשיו בקדושה ועוד לבורא עולם? תשמע ידידי אין לך מושג כמה זה קל, ואני לא עומד להביא לך ראייה משום ספרי מוסר ומחשבה אלא מספרי הלכה!! כי כך נפסק להלכה שבשנייה אחת זה יכול לעבוד-   הגמרא אומרת שהמקדש את האשה ע"מ שאני צדיק אפ' אם הוא רשע גמור מקודשת חיישינן שמא הרהר תשובה בדעתו. מדובר באדם הידוע לנו כרשע גמור, שקידש את האשה עם תנאי הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק. לכאורה הינו צריכים לדון על הקדושין כבטלים שהרי הוא התנה ע"מ שהוא צדיק וידוע לנו שהוא רשע גמור, אעפ"כ אומרת הגמ' שיש לחשוש לקדושין שמא הרהר תשובה בלבו!! אתה שומע מה כתוב כאן? ברגע אחד בן אדם רשע נקרא צדיק גמור כי אולי הרהר תשובה בליבו! מה זה להרהר תשובה הרי יש לנו הלכות אין צריך לחזור בתשובה, יש סדר של דברים, ואיך ברגע אחד הוא הפך לצדיק? התשובה לזה היא פשוטה, יש לנו מעלה אחת יותר מכל יצור בעולם שזה כוח המחשבה, ובכוח הזה בשנייה אחת אפשר להגיע מאוד רחוק, זה מהיר יותר מכל חללית, זה מפעיל קשר בלתי מוגבל ובלתי מוגדר עם בורא כל העולמות שמחזיר לך נתיב אוויר ישיר לתוככי גבהי עולם הקדושה! זה תלוי בחיבור המחשבתי שלך, אבל הרגע הזה חייב להיות בשלמות ואהבה אינסופית לבורא עולם!

בטח תשאל את עצמך, אם כל כך קל לחזור בתשובה אז מה הטריק הכל בכל העסק של התשובה? הגאון המפורסם רבי יהונתן אייבשיץ בספר "בני אהובה" כותב, שנכון שהוא יכול לקדש אשה בגלל ששמא הרהר תשובה, אבל להיות עד הוא לא יכול, כי עד חייב להיות עד כשר, ולדיין אין לו אלא מה שעיניו רואות, ופה הוא לא רואה עד כשר, אבל מה שקשור כלפי אלוקים בזה הרהור תשובה מספיק. כמובן שיש לו עוד דרך לעשות כדי להיות עד כשר.

בראש השנה נקרא בקריאת התורה את דברי הפסוק "באשר הוא שם" כל אדם איפה שהוא נמצא יכול ברגע אחד להתחבר למקומות הכי גבוהים בקדושה וטהרה.

אח יקר הדיכאון בו הנך חש כביכול מהמרחק לאלוקים זוהי תעודת הצלחה ליצר הרע, כי אין לו עניין שתעשה חטאים אבל יש לו עניין שתכנס למשבר/ לדיכאון/ לייאוש/ וכו' עכשיו זוהי החלטה שלך האם להעניק לו את התעודה הזו, או ההפך, אם תתחבר לדברים שכתוב באגרת זו אז השנה היצר הרע יצטרך לחפש לו חבר חדש.. ונקווה שלא יצליח!

שנה טובה ומתוקה

הכותב הינו ראש בית המדרש החרדי ברקאי- חיספין