אאא

את ראש השנה האחרון באומן, לא ישכחו הסטודנטים מהקמפוס החרדי אונו אליהם הצטרף פרופ' יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו.

הנסיעה המשותפת יצאה אל הפועל בעקבות הסכם מיוחד אותו עשה הפרופסור עם הסטודנטים שלו ללימודי משפטים והחוויה הרוחנית אליה היו שותפים, היתה עצמתית ומרגשת. 

"כבר כמה שנים" אומר פרופ' יובל אלבשן "שאני עושה הסכם עם סטודנטים חרדים שמתקשים לקרוא חומרי רשות בקורסים שאני מלמד, שאם הם יקראו גם את האחרונים, אני בתמורה אקרא שני ספרים מארון הספרים היהודי שקשורים לדעתם לקורס".

"לאחר שהסתיימו הבחינות בקורס, הסטודנטים מוזמנים לבחון אותי בע"פ על אותם שני ספרים. בדרך זאת רכשתי לא רק מורים הרבה אלא גם ידע רב".

"לפני קצת יותר משלוש שנים, עם אחת הכיתות היותר מיוחדות שזכיתי ללמד, ביקשו הסטודנטים החרדים שבמקום ספרים, אצטרף אליהם לאומן בראש השנה כדי שאבין בתחושה ולא רק בשכל מהי עוצמת החסידות ולמה קבע רבי נחמן מברסלב  ש'ראש השנה שלי עולה על הכל'. זה היה קצת גדול עלי, אז במקום זה התחייבתי שאחרי שכל הכיתה תעבור את בחינות הלשכה, אבוא".

"בתמוז האחרון, למרבה השמחה, צלחו שני הסטודנטים האחרונים בכיתה את הבחינה. ואני קיימתי את הבטחתי והצטרפתי אליהם (ואל עוד כשישים אלף חסידים....) ל"קיבוץ הקדוש באומן" לעשות את ראש השנה אצל רבי נחמן מברסלב. אין מילים שיוכלו לתאר את החוויה המרגשת שחוויתי בנסיעה זו. כשהרבבות זעקו יחד בקול אדיר "א-מ-ן" אחרי כל בקשה לשער שייפתח, לא רק שלא הצלחתי לעצור את הרעד שאחז בי, אלא גם הייתי משוכנע שהתפילות תתקבלנה. אין ספק, שהחוויה הזו השאירה בי רושם בל יתואר. האחדות, השמחה, הקבלה והאהבה שמופיעות בתורת ר' נחמן, יש בהן יכולת לתת כוחות מיוחדים ולרפא את הנפש ממש".