אאא

מנחות, דף מ"ב - יום שישי:

 

 

 

מנחות, דף מ"ג - שבת קודש: