אאא

מכתבו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל: בצל חילוקי הדעות החרדים בדבר היציאה למחאה על חילולי שבת, נראה כי דעתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל הייתה כי יש לצאת ולמחות על חילולי שבת למרות החשש להתגברות חילולי השבת על ידי ההפגנה עצמה.

ההפגנות נגד חילולי השבת בבני ברק פילגו את המגזר החרדי לשניים, בעוד אגודת ישראל ו"הפלג" הובילו את המאבק, הרי שגדולי ישראל של 'דגל התורה' הורו שלא צאת להפגין מחשש לחילול שבת גדול יותר על ידי הפעלת מאות שוטרים יהודיים לאבטח את המחאה.

בכתבי הגרי"ש אלישיב זצ"ל מובא אחד ממכתביו של הגרי"ש, שם נשאל באשר להפגנות ומחאות נגד חילולי שבת בשבת עצמה.

וכך כתב: "אילו כל אחד היה פוטר את עצמו בקיום מצוות תוכחה, כי אז החנויות, התחבורה וכו' היו פועלים בשבת כמעשיהם בחול, ולא היה נשאר מהשבת ח"ו שריד ופליט, המטרה של ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר בידי יראי ה' החרדים על דברו למחות ולהפגין בעד קדושת השבת" כך הגרי"ש זצ"ל.

בנוסף הבהיר מרן הגרי"ש זצ"ל כי על פי המרהי"ל דיסקין זצ"ל הרי שיש לצאת למחות על חילולי שבת גם אם על ידי ההפגנות נגמרים חילולי שבת.

יצוין כי גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין הורו בערב שבת כי יש לעורר על שמירת השבת בבתי הכנסת ובבתי המדרשות.