אאא

מתקרבים אנחנו לחג הסוכות חג של אחדות בו לוקחים את כל ארבעת המינים ואוגדים אותם יחד. לכאורה, ארבעת המינים נראים שונים אחד משני ואין כל קשר בין מין אחד לשני, ובכל זאת ,בחג הסוכות אנחנו לוקחים את כולם ומברכים עליהם. לא זו בלבד, אלא, שאם חסר מין אחד מארבעת המינים לא ניתן לצאת ידי חובת נטילת לולב.

האם יש קשר בין ארבעת המינים לבין חינוך ילדינו?

הבה ונחשוב על ילד אשר אנו כחברה מגדירים אותו כ"ילד נושר". הילד הנושר יש כאלה שבטח ירצו לדמות אותו לערבה שאין לה לא טעם ולא ריח. אבל אם נחשוב לעומק שנגלה שההפך הוא הנכון.

הילד הנושר מזכיר לי דווקא את האתרוג שיש בו גם ריח וגם טעם.

הנער המאתגר כל כך צועק שנעזור לו ,שנראה אותו, שנבין אותו. הרי הוא לא אשם שהוא לא יכול ללכת בתלם, לאור הקושי שיש לו להתמודד עם דרך הלימוד השגרתית.

אבל יש בו כל כך המון מעלות טובות: יש לו לב זהב ומידות טובות, יש בו עדינות ויש לו כיבוד הורים. אז בעצם יש בו המון מעלות טובות. צריך רק לדעת להתבונן.

כמו האתרוג שהוא כל כך מיוחד ועובדה שאותו אנחנו מחזיקים לבד ביד השנייה ונותנים לו מעמד וחשיבות מיוחדת ויש לו תפקיד חשוב בלאחד את כולם יחד, כך גם הנער המאתגר לוקח את כולם יחד את ההורים, את המחנכים, את הדודים, ובסך הכל מבקש עזרה.

הוא מבקש שנראה אותו, שנבין אותו, כי בעצם יש בו המון מעלות טובות ועלינו מוטל רק לראות אותם. לכן, בפעם הבאה בה אנחנו קונים ארבעת המינים נקנה גם לו ונגיד לו: קנינו לך, חשבנו עליך. כמה טוב זה יעשה לו.

אני זוכר שנה אחת שקניתי ארבעת המינים לתלמיד שלי, שלכאורה היה נראה רחוק מתורה ומצוות. אני זוכר את המבט בעיניים שלו.  אבל בעיקר אני זוכר את מה שהוא אמר לי: "חבל שאבא שלי לא חשב עלי כך...".

כמה חשוב שנראה את כל ילדינו שווה בין שווים.

חג שמח

הכותב הוא מנהל בית הספר נעלה- תיכון טכנולוגי בביתר עלית