אאא

כאלף איש סועדים בכל סעודה מסעודות החג, בסוכה הגדולה בחצר בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר.

על-אף הגשמים ביום השני של החג, הסעודות נערכו בתוך הסוכה והריקודים הנערכים מדי לילה, נמשכו ברחוב הסמוך, כאשר משטרת מוסקבה שומרת על הסדר ונותנת לחסידים לרקוד שעה ארוכה.