אאא

שינוי מגמה במחיר החלב. רצף התייקרויות של קרוב לשנתיים, נבלם הבוקר (שלישי) עם ירידת מחיר המטרה (מחיר החלב הגולמי - נ"ק) ב-5 אגורות לליטר. ירידה במחירי המזון לבהמות, הפחית את מחיר החלב הגולמי ל-2.02 שקל לליטר.

מדובר בתזוזה חיובית ראשונה במחיר החלב הגולמי, אשר אמורה להתעצם בעוד 3 חודשים, אז צפוי מחיר המטרה לרדת בכ-10 אגורות נוספות זאת בעקבות "סקר רפתות" תקופתי במסגרתו נבחנות עלויות ייצור החלב הגולמי ברפתות. הירידה המצטברת הצפויה לעמוד על כ-15 אגורות, לא תורגש על ידי הצרכנים, כיוון שכשעלה מחיר החלב הגולמי בשנתיים האחרונות, לא עלה המחיר של המוצרים שבפקוח לצרכנים.

זאת ועוד, הירידה המצטברת, אף לא תשיב את מחיר החלב הגולמי לזה שהיה בדצמבר, טרם העליות המתמשכות שנרשמו מאז ועד חודש יולי החולף ואשר הסתכמו בתוספת של כ-21 אגורות לליטר.

לפני כשבועיים, דן בג"ץ בעתירת תנובה שדרשה ששר האוצר משה כחלון ינמק מדוע לא אימץ את המלצת ועדת המחירים מחודש מרץ להעלות את מחירי מוצרי החלב בפיקוח ב- 3.4%. במסגרת הדיון הסכימו הצדדים על מתן צו על תנאי למשך 45 יום, לאחריהם, אם לא יגיעו להבנות, ידרש האוצר לנמק את הסיבה בגינה לא אימץ את המלצת הועדה.

הערכות הן, כי האוצר יתעל את פרק הזמן הזה להגיע להבנות עם הרפתנים, במטרה להוביל לירידה נוספת במחיר המטרה במסגרת הסכם ענפי רב שנתי. אם יושג הסכם כזה, ינסה האוצר לטעון כי אין טעם בהעלאת המחירים לצרכן, כיוון שירידת מחיר המטרה, תפצה את המחלבות על מאות מיליוני השקלים שספגו בשנתיים החולפות בשל ההתייקרויות של חומר הגלם.