אאא

בערבו של חג הסוכות קיבל הרב שלום כהן, ראש ישיבת 'פורת יוסף' ונשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, משלחת נכבדה מטעם 'לאומית שירותי בריאות', אשר הגיעה לבקש את ברכתו של הרב עם תחילתה של שנת תשע"ט ולשמוע את עצתו והכרעתו דעת תורה בנושאים הרפואיים השונים, המגוונים והמורכבים שעל הפרק.

חברי ההנהלה הבכירים ששוגרו על ידי 'לאומית שירותי בריאות' למעונו של נשיא מועצת החכמים היו מנהל מחוז ירושלים מר עודד ויגרצין, מנהל אזור מוריה, הרב שמעון לוי ומנהל השיווק של הקופה למגזר החרדי, הרב אפרים רוזנשטיין, אשר זכו והתקבלו לשיחה ממושכת בביתו של הרב.

בפנים מאירות קיבל ראש הישיבה את מנהלי 'לאומית שירותי בריאות', כשהוא מתעניין לפרטי פרטים בהתפתחותה של קופת החולים, אשר רשמה שיעורי גידול חסרי תקדים במספר לקוחותיה במגזר החרדי בשנה החולפת, ובמקביל הגבירה באופן שאין לו אח ורע את היצע השירות בריכוזים החרדיים – הן במרכזים הרפואיים הנפתחים בזה אחר זה בכל מקום בו הם נדרשים, הן בשעות קבלת הקהל הארוכות שאין להם מתחרים, הן באיכות הציוד הרפואי המתקדם במרכזים החדשים והוותיקים כאחד והן בצוותי המרכזים, הכוללים רופאים מומחים מן השורה הראשונה בכל תחום.

בהמשך התעניין נשיא מועצת החכמים, שהקדיש לחברי המשלחת שעה ארוכה מזמנו היקר והמדוד, אשר הנו קודש כל כולו אך ורק ללימוד התורה ולענייני הציבור הבוערים, בפרטי השירותים הרפואיים שמספקת 'לאומית שירותי בריאות' ללקוחותיה, והעניק את עצתו המזוככת בדעת התורה הצרופה, על היבטים רבים בפעילות הקופה ונקודות שונות שעליהן ביקשו המנהלים להתייעץ וללבן בפניו.

הרב שלום כהן עורר והציב דגש רב על נושא הזהירות העצומה הנצרכת בנושא הבריאות, מצדו של כל אחד ואחד, כשהוא מורה כי ישנה מצווה מן התורה ממש לעשות ביטוח משלים בקופת החולים, על מנת לוודא כי בעת מחלה או בעיה רפואית אחרת חלילה וחס, ניתן יהיה לקבל את כל השירות הרפואי הנדרש ללא עכבות או מניעות שעלולות רח"ל לסכן חיי אדם. כמו כן ציין הרב גם את החשיבות שבנקיטת אמצעי זהירות נוספים, ובהן עריכת חיסונים מוקדמים למניעת מחלות שונות.  עם תום הביקור נענה מרן בחפץ לב לבקשת חברי המשלחת הבכירה מ'לאומית שירותי בריאות', והעניק את ברכתו, ברכת כהן הגדול שבכהונה, למנהלי הקופה, ללקוחותיה הרבים ולכל בית ישראל