אאא

לקראת כ"ד בכסלו, יום היארצייט הראשון של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, יצאה לדרך יוזמה נושאת פרסים בעולם הישיבות, ללימוד משניות לעילוי נשמתו.

היומה, "מכירים טובה", מיועדת לבני ישיבות ואברכים, המעוניינים בלימוד יומי קבוע של משניות לעילוי נשמת רבי אהרן לייב בן נח צבי זצוק"ל.

כדי להמריץ את הלומדים לסיים בתוך חמישים ימים - עד היארצייט - 10 מסכתות, נקבעו 200 הגרלות בין הלומדים, כאשר בסך הכל יוגרלו פרסים בעלות 110,000 שקלים, וכן 50 סטים של "דרך אמונה" ו-50 ש"ס של הוצאת פנינים. 

בכל יום במהלך 50 הימים יתקיימו 4 הגרלות, אברכים יזכו ב-600 שקלים, בחורי ישיבות גדולות ב-500 שקלים ואילו בחורי ישיבות קטנות יגרילו סט 'דרך אמונה' או ש"ס. 

המסכתות הנלמדות: יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, פסחים וברכות. כאשר בכל יום מימי השבוע ילמדו פרק משניות אחד בעיון ויבחנו עליו טלפונית.