(באדיבות המצלם)
אאא

מטה הבחירות של רשימת בני תורה 'עץ' מבית 'הפלג הירושלמי', הפיק ג'ינגל שילווה את מערכת הבחירות, על בסיס מנגינה חסידית מוכרת, בלבוש חדש, תוך עיבוד עדכני ומקפיץ.

המילים שנכתבו ע"י מטה ההסברה של 'בני תורה', מבטאות את המסרים המרכזיים של הרשימה כאשר כל אחד מהבתים של הג'ינגל מסתיים בקריאה להצביע "רק עץ בני תורה".

השיר פותח בפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר", תוך רמיזה לאותיות הרשימה 'עץ', ומיד לאחר מכן ההכרזה: "זאת התורה לא תהא מוחלפת".

הבית הראשון של השיר פותח: "אני בינה, לי גבורה, לעמוד מול כל גזירה; בלי שום פשרה, בדרך המסורה - עץ בני תורה". ב'בני תורה' מציינים כי הפסוק 'אני בינה לי גבורה' היה המסר המרכזי שהיה שגור על פיו של הגר"ש אוירבך זצ"ל בהופעותיו הציבוריות בשנים האחרונות.

הפזמון המרכזי של השיר הוא: "חרדים כמו פעם, תמיד ולעולם – עם התורה חי וקיים; האמת תנצח, בזאת אני בוטח – עץ בני תורה". והסיומת: "נלך בדרך גדולי התורה, עץ בני תורה; נקדש שם שמים, באש ובמים", תוך קריאה חוזרת להצביע "רק עץ בני תורה".