אאא

כ-30 רבני קהילות מבני עדות המזרח בעיר אלעד, ביקשו מהתושבים לפעול למען המשך כהונתו של ראש העיר ישראל פרוש לקדנציה נוספת, וזאת בניגוד לעמדת ש"ס שכידוע התייצבה לצד מתחרהו יצחק פינדרוס.

הרבנים, בהם הגאון רבי אליעזר בן דוד ראש מוסדות 'אור האמת', טוענים במכתבם כי מדובר בגורלה של העיר אלעד, "שסבלה בעבר ממריבות ופילוגים, כמעט מיום הקמתה, ועתה, בחמש השנים האחרונות, הרי היא מתנהלת בשקט ושלווה מתוך כבוד הדדי ושלום".

"דברים אלו קרו בסייעתא דשמיא בעזרתו והובלתו של מי שמונה לראש העיר ה"ה הרב ישראל פרוש הי"ו", מחמיאים הרבנים, "שניווט את ספינת אלעד בשיתוף פעולה עם רבני העיר והקהילות בשקט ובשלום. רוח אחרת היתה עם העיר אלעד".

בהמשך דבריהם פונים הרבנים ישירות לאנשיהם, וכותבים: "אנא, עזרו לעיר שתוכל להמשיך להתנהל כך, בשלום ובאחדות ועל כן אנחנו מבקשים להודיע בשער בת רבים על רצוננו בהמשך כהונתו של ראש העיר לקדנציה נוספת, מתוך הבנה והסכמה של כל החוגים שזבה הצעד הטוב ביותר לעיר - והאמת והשלום אהבו".

 התמיכה מהגר"מ מאזוז, בשבוע שעבר (באדיבות המצלם)

בסביבתו של פרוש מסבירים את פשר התמיכה המפתיעה של רבני הקהילות המופיעים במכתב: "הרבנים בעיר לא מחפשים פוליטיקה והתחשבנות של דילים פוליטיים. הם, יותר מכולם, מכירים את העיר אלעד ואת תושביה, לצד המורכבות של ניהול עיר מגוונת כל כך".

כזכור, לפני כשבוע ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי מאיר מאזוז, מנהיג 'יחד', קיבל בביתו את ישראל פרוש, והעניק לו את תמיכתו הפומבית, בדברים ובמכתב רשמי.

(צילום מסך)
(צילום מסך)