ליאון מתברך מחכם שלום, היום  (צילום: יעקב כהן)
אאא


שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות יוצא נשיא מעצת חכמי התורה, ראש הישיבה, הגאון חכם שלום כהן, במסר נדיר למען משה ליאון.

"אני עומד ומבקש ומתחנן לפניכם, בני עדתנו בעיר ירושלים", אומר חכם שלום, "צוואתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לפני פטירתו, להצביע עבור משה ליאון, שכל גדולי הדור סמכו את ידיהם עליו".

נשיא המועצת הוסיף ואמר כי "בטוח שמי שלא יצביע עבור משה ליאון הרי הוא מצביע למועמד חילוני בר מינן, ויהיה שם שמים מתחלל על ידו".

"אני מבקש ומתחנן בפניכם, הצביעו ש"ס ומשה ליאון לראשות העיר", חתם ראש הישיבה את דבריו.