אאא

בפרשה מתבהרת לה אומנות המשא ומתן גם בנושא קניית מערת המכפלה עלידי אברהם וגם בעניין מציאת השידוך ליצחק אבינו.

התורה מתעכבת על המו"מ ופרטיו. בחירה לדורות. לא חינם, שהרי: "הילכו שניים בלתי אם נועדו?!"

עם ישראל (אברהם אבינו) וארץ ישראל (מערת המכפלה) יצחק ורבקה ממשיכי הדרך, הם זיווג משמים וקשורים אלו באלו בקשר תכלית ותכנית אלוקית קדומה ולא בקשר חולף או מקרי, אלא בתודעה של אמת וחסד, (שמבדילה אותנו מבעלי תודעת השקר והחרב, שונאינו, מעלילי עלילות הדם ושופכי הדם).

אברהם, נשיא האלוקים, קנה את אחוזת הקבר של ארבעת גדולי האומה (האבות האמהות ואדם וחווה) לאחוזת עולם. עיסקת הנדל"ן הראשונה בהיסטוריה שמונצחת בתולדות העמים והיא לבדה הוכחה משפטית בינלאומית לתוקף אחיזתנו בה בפרט ובארץ הקודש בכלל.

מאיזה עמוד נפתח את הספר
מאיפה מתחיל הסיפור?!
מאיזה עמוד נתחיל לתפוס את הקשר?!
מאיפה, זה כל הסיפור!

מצוות "לך- לך" לארצך הינה מחייבת גם בחייך גם במותך... וודאי גם בשיריך.


מילים:

זה לא בקושאן או סתם חוזה של נדל"ן
זה ספר אבות כה עבות.
זה לא בספר לבן,ודאי גם לא בקוראן
בראשית, כל ההתחלות

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'מוזיקה' ותישארו מעודכנים

אנחנו כאן, עד לאן
שכתוב לנצח,בספר דפי הזמן
אנחנו כאן, אם לא אז לאן?!
יפנה הנצח בספר דפי הזמן

זה לא בידי השטן עם הסכין המשונן
שבוחר בעוד עוול נואש
זה רק מפתח נושן לגיהנום הישן
במזרח התיכון החדש

אנחנו כאן,עד לאן
שכתוב לנצח,בספר דפי הזמן
אנחנו כאן,אם לא אז היכן?!
יתגשם הנצח ,בספר שמעל הזמן

כי אלך אל ארצי ואל מולדתי
אלך, אלך בחיי, אלך אלך במותי
כי אלך אל ארצי ואל מולדתי
אלך , אלך בשירי, אלך בכל מאודי