אאא

חברת התרופות 'רפא' עתרה הבוקר (ראשון) לבג"ץ נגד החלטת משרד הבריאות, למנוע דיון בוועדת סל הבריאות בבקשה להכללת מוצרי הקנאביס הרפואי בסל הבריאות לשנת 2019. המשמעות היא שהבקשה להכללת הקנאביס בסל נדחית מבלי שהוועדה תדון בה.

החלטת המשרד לדחות על הסף את הבקשה, נומקה בטענה כי על פי חוות דעתם של משתתפי ה'פורום הייעודי בנושא הקנאביס במשרד הבריאות', הקנאביס טרם קיבל אישור רגולטורי כ"תכשיר", ולכן לא צלח את תנאי הסף המאפשר להיכנס לדיוני ועדת הסל.

העתירה תוקפת את הדרך שבה המשרד, כשומר סף, מונע מהוועדה לדון בתרופות ובטכנולוגיות רפואיות. "גריעה זו מהווה בעצמה תעדוף שמשרד הבריאות מבצע בבקשות, מחוץ לסל השיקולים של ועדת הסל והרחק מעין הציבור", נכתב בעתירה שבוחנת את היחסים בין המשרד לוועדה.

"הכרה בסמכותו של משרד הבריאות לפסול בקשות", נטען, "משמעות הדברים היא כי ועדת הסל אינה קובעת סדרי עדיפויות... אם אכן למשרד הבריאות עומדת זכות וטו בדבר הכללת טכנולוגיות רפואיות בסל הבריאות, נשאלת השאלה מדוע יש צורך כלל בוועדה ציבורית שתשמש 'חותמת גומי' להחלטות פקידי משרד הבריאות".

עו"ד זוהר יהלום, ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן, המייצג את 'רפא': "עמדת משרד הבריאות שקולה לאמירה כאילו הטיפול בקנאביס רפואי נגיש רק עבור מטופלים שיכולים להרשות זאת לעצמם".

במסגרת העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, שימנע מוועדת הסל למסור את המלצותיה להרחבת הסל לשנת 2019 לשר הבריאות עד להשלמת הדיון בעתירה.