אאא

'לאומית שירותי בריאות' ממשיכה להוביל את מהפכת השירותים וההטבות במגזר החרדי. בחודשים האחרונים יצאה הקופה בהטבה ייחודית למבוטחות בנושא סל הלידה.

הקופה מציעה סל לידה הכולל מסגרת מקיפה של הטבות ביניהן: ליווי רפואי, בדיקות מתקדמות, ייעוץ אישי ועוד, בסכום מצטבר של 8000 ₪. סל הלידה של לאומית נחשב לייחודי הן ברמתו הגבוהה והן בעובדה שהוא מוענק במלואו לכלל הלקוחות.

הטבה בלעדית נוספת נוגעת גם למצטרפות החדשות לקופה: בניגוד לקופות אחרות, לקוחות שהיו מבוטחות בקופה אחרת בדרגת ביטוח גבוהה ואפילו בינונית – זכאיות לקבלת הסל ללא צורך בתקופת המתנה, כאשר גם במקרה שקיימת תקופת המתנה (לקוחות שעברו מקופה בהן היו מבוטחות ברובד הנמוך ביותר) הרי שהיא מסתיימת לאחר 6 חודשים בלבד.

יצוין  כי סל הלידה הייחודי של לאומית הושק לפני מספר חודשים והוא כבר גרם למעבר של אלפי לקוחות לקופה שייהנו מעתה גם ממעטפת הלידה הכוללת שמעניק 'לאומית' ללקוחותיה.