אאא

רבה של ירושלים הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר, אירח השבוע בלשכתו רבנים צעירים מקהילות שונות ונשא בפניהם שיחה על חשיבות אי-הפחד משלטון הבג"ץ. "להיות חזקים", הורה להם.

"הם לא התחילו בחילול שבת", סיפר הרב עמאר, "הם לא התחילו בחילול המועד, ודאי לא בנישואי תערובת. התחילו בדברים שבעיניהם היו קטנים. ומי שרואה את המלחמות של גדולי ישראל נגדם, לפעמים עומד נדהם: מה יש?".

הראשל"צ המשיך: "אבל הם ראו, שכשמתחילים לשנות... מתחילים בעבירות קטנות - גם אלו עבירות, אבל מסיימים בעבירות גדולות, עד שרוצים את מה שאנחנו רואים בכותל, וכל מה שנעשה".

"צריך סייעתא דשמיא, צריך תפילה", הדגיש הרב, "אבל בכל אופן, מה שרואים לא בהנהגה של התורה, לא בהנהגה שהנהיגו אבותינו... צריכים להילחם. לא צריך לוותר, בשום פנים. לא צריך לחפש פה היתרים - 'פה כתוב...'. זה אסור, לא עושים, לא עשו את זה".

הראשל"צ נגד בנקודה נוספת - בג"ץ - ואמר כי "הרב הראשי לצה"ל, בג"ץ פסל את הבחירה שלו, כי הוא אמר שהם חולים. אחר כך ברוך ה' הוא נבחר, אבל זה הטיל אימה על הרבה רבנים. אני אומר לכם, אני רואה. צריך להיות חזקים. לא לעשות חשבונות. חשבונות להשליך על ה'. מי שחושב שבחשבונות שלו הוא ייבחר, הוא יעלה - הוא טועה ומטעה".