אאא

לאחר שהפסיד את העיר בית שמש, ראש העיר היוצא משה אבוטבול, עלה לירושלים להזהיר מפני הפסד של משה ליאון בסיבוב השני על ראשות העיר. בכינוס, לצד חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, זעק אבוטבול נגד השאננות וחבר מועצת החכמים התערב בדבריו ואמר כי "שלושת אלפים יראי שמים בחרו לה".

"בעיר בית שמש יש מבוכה גדולה, אווירה קשה", אמר אבוטבול, "אנשים ציפו שהכל יהיה בסדר. כל הרבנים ממועצות גדולי וחכמי התורה כולם היו סביב הנושא בבית שמש ככתף אחד. אבל הדבר הזה יצר שאננות, כולם גילו שבגלל כמות בודדה של קולות הפסידו את הכל, בגלל 530 קולות".

אבוטבול המשיך ואמר כי "בית שמש נפלה בגלל אדישות. חלק שהצביעו למקומות אחרים, ועל דא קא בכינא. הכל יכול ליפול בירושלים בגלל שאננות של אנשים. מה שהרבנים צועקים פה, אני מבחינתי לא ראש עיר בגלל השאננות, היא כואבת. הייתה אחדות גדולה של כל גדולי התורה. הרבנים צועקים, אתם צריכים לדבר אחד עם השני שאף אחד לא יישאר בבית מדרש, תעבדו יום אחד ואחרי זה תוכלו לנוח 5 שנים".

אבוטבול סיפר על שהתרחש במפגש עם עליזה בלוך: "ישבתי עם אותה אישה שנבחרה, היא אמרה לי - עשיתי דבר אחד שלא עשיתם, נקשתי בית בית וכך הצלחתי. תבינו, מי יודע כמה ברקוביץ דופק בדלתות, ואחרי זה נחפש איפה לבכות. צריך לעזוב את הכל ולא להיות שאננים שלא יבכו על ירושלים, כדי שירושלים לא תיפול".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז ,שהשתתף במעמד הזהיר את הנוכחים וזעק נגד אותם אלו שהצביעו לעליזה בלוך בבית שמש. "שלושת אלפים יראי שמים הצביעו לה", אמר הרב אלבז בתקיפות.