אאא

יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי השתתף באירוע מיוחד בעיר פתח תקווה, שם חגגו את הניצחון של התנועה שהצליחה להגדיל את כוחה באלפי קולות.

בפתח דבריו פנה דרעי לנגיד השלום הספרדי ר' אייל משיח, מאדריכלי הניצחון בפ"ת, שהוביל לתמיכה ברמי גרינברג, ראש העיר הנבחר: "פותחים בכבוד אכסניה, רבי אייל. 'כאייל תערוג על אפיקי מים'. אני רק כועס עליו למה הוא לא נהיה ידיד שלי לפני הרבה שנים, היינו יכולים לעשות דברים יותר טובים, אבל לא נורא. כל עכבה לטובה.

"מי שרוצה לדעת מה זה התבטלות לדעת תורה, וכבוד התורה, ונאמנות וחברות, שילמד, אייל מחייב את כולם ב"ה".

בהמשך דבריו הוסיף: "רבותי, הייתי כאן בפתח תקווה לפני שבועיים עם הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה הי"ו, היה כנס יוצא מן הכלל. וזה לא היה פשוט, אתם יודעים, ההכרעה של מרן רה"י לתמוך בראש העיר נגד ראש עיר מכהן, ניסינו לעשות כל מאמץ שבעולם כדי לאחד את הציבור שומרי התורה כאן, לא עלתה בידינו, והיה צריך להכניע את הסוף".

"ברוך ה'", הוסיף: "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, כיון שבאמת כל כוונתנו בעניין היתה לשם שמים, לטובת העניין, לטובת הציבור שלנו, לטובת חיי הדת בפ"ת, וב"ה שהקב"ה עשה לנו את הסייעתא דשמיא.

בסיום דבריו אמר דרעי: "לא פשוט, 6,300 קולות קיבלנו למועצה, לעירייה ב-2013, זה היה שבועיים אחרי פטירתו של מרן, ש"ס עוד היתה עם 11 מנדטים, לא היו פילוגים וכל ההשמצות. היום, 12,997. חסר עוד 3 קול עד 13 אלף".