אאא

המדרשיר לפרשת ויצא, מתפייט על סולמות חלומות וכוחה של האמונה והאהבה.

כל אדם הוא סולם שניצב פה בעולם וראשו מגיע לשמים. לא רק שאדם יכול להיות סוג של מלאך עבור חברו, אלא על פי

עולם הקבלה הפעולה האנושית יש בכוחה לפעול בשמים ממש. אפקט הפרפר, או אם תרצו אפקט הסולם.

כשפועלים מתוך אמונה ואהבה גדולה, הרי לא רק השנים נראות כימים אחדים,

אלא בכוחך להרים אבנים כבדות, הסולמות מגיעים לשמים והאנשים דמויי מלאכים. העולים והיורדים בסולם, מרמזים לחכמינו גם על אומות העולם שעולים לשעה בדברי הימים, אך נעלמים אל מול הנצח ואל מול הנבואה שניתנה לעם הנצח גם בפרשה זו לפרוץ את גדרי המקום והזמן בשליחותו להאיר לעולם כולו.

מילות השיר:

חלומות הם סולמות לשמים
אנשים עוברים בדרכם
חלומות הם נבואות בעיניים
מלאכים מסייעים בידם

עולים ויורדים ועולים ויורדים ועולים
אומות אנשים מלאכים יורדים ועולים

חלומות הם סולמות ישראל
ויעבוד יעקב ברחל
באהבתו אותה שבע שנים (ועוד שבע שנים)
ויהיו בעיניו כימים אחדים

שנים על שנים כימים אחדים
עולמות אנשים מלאכים יורדים ועולים

האדם הוא כמו סולם
הוא ניצב פה בעולם
וראשו השמיימה מגיע
מלאכים כבני אדם
יש עוד יופי בעולם
פועלם השמיימה משפיע