אאא

התרגשות גדולה נרשמה במהלך שמחת בר המצווה שנערכה בשבוע שעבר לבן מקורבו ונאמן ביתו של נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן, הרב מאיר פנחס.

רגע לפני שחתן בר המצווה נעמד לשאת את דרשת בר המצוה כשלצידו נשיא המועצת, ביקש הגר"ש כהן לעיין בתוכן הדרשה. דקות ארוכות עיין הגר״ש כהן בדרשה המודפסת מיניה וביה, ומבע של התרגשות ושאלה נראו על פניו.

"הדרשה הזו מוכרת לי...", אמר. "אכן", לחש לו אבי החתן נאמן ביתו, "זו דרשת בר המצווה של כבודו מלפני קרוב לשמונים שנה. מצאנו אותה לאחרונה בין אלפי כתבי יד עתיקים".

בשלב זה הוציא אבי החתן מכיסו את העמוד המקורי העתיק שנכתב בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי חכם מנצור בן שמעון זצוק"ל, מגדולי חכמי ישיבת 'פורת יוסף', שהיה מורו ורבו של נשיא המועצת חכם שלום כהן ולימים הפך לחמיו, ואביהם של הרבנים הגאונים לבית משפחת בן שמעון שיבדל"ח שנכחו אף הם בבימת הכבוד במעמד.

נשיא המועצת אחז בהתרגשות בכתב היד העתיק של דרשתו המקורית בה נכתב בראש העמוד בכתב יד קדשו של חכם מנצור בן שמעון זצוק"ל: "זה סדרתי לתלמידי הנעים כה"ר שלום כהן נ"י בן לידי"ן הרה"ג החסיד והעניו התנא האלוקי מו"ר כמהר"ר אפרים כהן".

חתן בר המצוה נשא את הדרשה כשהתרגשות מיוחדת ושמחה נסוכה על פניו של ראש הישיבה והמשתתפים בשמחה.

הדרשה של החתן
הדרשה של החתן
הדרשה המקורית של נשיא המועצת
הדרשה המקורית של נשיא המועצת
הגר"ש מעיין בדרשתו
הגר"ש מעיין בדרשתו