אאא

פרויקט מיוחד: חג החנוכה שונה במנהגיו השונים - לא רק בזמני ההדלקה והלכות ההדלקה. בעוד אצל הליטאים כל אחד ואחד מדליק ומקיימים את ההדלקה דווקא בזמן השקיעה ומבטלים את סדרי הלימוד בישיבות והכוללים לצורך כך, אצל הספרדים נוהגים להדליק רק חנוכיה אחת בכל בית, מה שמאפשר לבני הישיבות להמשיך בלימודם כמעט כרגיל ואילו אצל החסידים ההדלקה אצל האדמו"ר היא מרכז החג, כאשר בכל חסידות מדליקים בשעה אחרת, האדמו"רים עורכים טישים באחד מלילות החג, מחלקים "חנוכה געלט" ומסובבים סביבון מכסף טהור. 

אם אצל החסידים מעמד ההדלקה והטיש שאחריו נמשך שעות ארוכות ופעמים עד שעת לילה מאוחרת, גדולי הדור הליטאים מסיימים את המצוה תוך דקות ספורות ואת שירת "מעוז צור" הם שרים בדרך לחדר הלימוד.

בהיכלי הישיבות לא יוצאים לחופשת חנוכה אלא לסוף שבוע ארוך, התלמידים עוזבים את הישיבה ביום חמישי בבוקר וחוזרים לישיבה ב'זאת חנוכה' (יום שני הבא), ביחלק מהישיבות נוהגים לערוך גם מסיבת חנוכה באחד מערבי החג בחדר האוכל של הישיבה.

פולמוס הלכתי רחב ידוע בהיכלי הישיבות בנוגע לבני ישיבות ספרדים בישיבות אשכנזיות, יש מראשי הישיבות האשכנזיות שפסקו לבני ישיבות ספרדים להדליק בישיבה למרות שאביהם מדליק עבורם בביתו כמנהג הספרדים, לעומת זאת בספר "ילקוט יוסף" מובא כי בחורים אלו לא ידליקו נרות בישיבה כלל. הגר"י יוסף פסק כי ראשי הישיבות אינם נחשבים "מרא דאתרא" לעניין זה ואין לשמוע להם נגד ההלכה.

"כיכר השבת" מגיש את הלו"ז המלא ממעמדי ההדלקות, הטישים, חלוקת מעות חנוכה, שריפת הפתילות ועוד בחצרות הקודש ואצל גדולי וצדיקי הדור. 

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מדליק בפתח ביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק, כעשרים דקות אחרי השקיעה. שירת "מעוז צור" לאחר ההדלקה נערכת בחדר לימודו בביתו. באחד מהימים מגיעים עשרות מנכדיו וניניו לחלוקת מעות חנוכה כמובא בהלכה. 

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מדליק בשעה 16:50 בחלון ביתו הפונה לרחוב ראב"ד 17 בבני ברק. 

ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, מדליק בביתו ברחוב היהודים ברובע היהודי בירושלים, בשעה 17:15 - זמן צאת הכוכבים.

זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון מדליק בכל ערב בבית המדרש 'שער אברהם' הסמוך לביתו בשכונת בית וגן בירושלים. בכל ערב משתתפים במעמד ההדלקה תלמידים מאחת הישיבות שבנשיאות הראש"ל.  תפילת מנחה בשעה 16:00. 

הגאון רבי ברוך דב פוברסקי מדליק סמוך לשקיעה בחלון ביתו ברחוב בן זכאי 45 בבני-ברק. 

הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, מדליק בביתו ברחוב עזרא פינת בן יעקב בבני ברק בשעה 17:00. 

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר המועצת, מדליק מידי שנה בפתח ביתו ברחוב קאסוטו בשכונת בית וגן בירושלים בשעה 16:50.

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, מדליק לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב מנאש 13 יד אליהו תל אביב.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מדליק מדי ערב בבית מדרשו 'אור חביב' בשכונת סנהדריה המורחבת, בין תפילת מנחה לערבית, ולאחר מכן, בצאת הכוכבים, מדליק בביתו ברחוב מעגלי הרי"ם לוין. מיד לאחר ההדלקה יוצא הראשון לציון כמידי שנה לעצרות ברחבי הארץ לאורך כל ימי החנוכה.

גאב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי יצחק טוביה וייס, מדליק כל ערב בביתו ברחוב גבעת משה 2 בשכונת גוש 80 בירושלים, אחרי תפילת ערבית וכן מחלק מעות חנוכה כנהוג. 

הגאון רבי שלמה בן שמעון מדליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב דבורה הנביאה 13 בבני ברק. 

הגאון רבי ציון בוארון מדליק את נרות החנוכה על פי כוונות הרש"ש, לאחר צאת הכוכבים בחלון שע"י דלת ביתו רחוב זוננפלד 42 שכונת בית ישראל י-ם. 

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', מדליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים במעונו ברחוב עוזיאל בבני ברק. 

ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי דב לנדו, מדליק מידי יום בשקיעה בביתו ברחוב הרב שר, ומיד שב ללימודו.

הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת תפרח, מדליק ב-9 מוקדים שונים! בפתח הישיבה, בפתח חדרו בישיבה, בפתח הבית, פתח המדרגות, בחלון הבית, וכן שולח שליח למקומות נוספים שלגביהם יש ספק בהלכה. בישיבה נוהגים לרקוד 20 דקות אחרי ההדלקה בכל פנימיה בנפרד, וב'זאת חנוכה' רוקדים כולם יחד בכיכר הישיבה. בישיבת תפרח חדר האוכל מתבטל בימי החנוכה והבחורים אוכלים בחדרים בכדי שההדלקה תהיה במקום האכילה.

הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת בית מאיר, מדליק כשיטת החזו"א רבע שעה אחרי השקיעה בחלון ביתו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק.

הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות, מדליק בביתו ברחוב חידושי הרי"ם 3 בבני ברק, תחילה הוא מדליק בחלון ביתו לעבר רשות הרבים, ולאחר מכן בפתח הבית ללא ברכה וזאת עשר דקות אחרי השקיעה. ביום ראשון ליל 'זאת חנוכה', יגיע למירון ולקבר יוסף הצדיק בשכם לתפילה. 

ראש ישיבת קמניץ וחבר המועצת, הגאון רבי יצחק שיינר, מדליק בחלון ביתו ברחוב צפניה 51 בשעה 16:55.

הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, ראש ישיבת 'קול תורה', מדליק עם שקיעת החמה בביתו ברחוב בית וגן 80 ירושלים, אליו מצטרפים תלמידי חו"ל לשירת 'מעוז צור'.

הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'יחוה דעת', מדליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב הקבלן שכונת הר נוף, בירושלים. 

הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, מדליק מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב יחזקאל 44 בי-ם.

הגאון רבי מיכל זילבר מדליק לאחר מעריב בביתו רחוב פנים מאירות 12 בירושלים. 

הגאון רבי ישראל מאיר דרוק מדליק בחלון ביתו ברחוב גבעת שאול בירושלים, בזמן השקיעה.

 

בחצר הקודש אוז'רוב: האדמו"ר ידליק לציבור במוצאי שבת בשעה 8:30 בבית המדרש ברחוב חזון איש פינת נחמיה בבני-ברק, לאחר מכן יערוך האדמו"ר טיש.

בחצר הקודש אונגוואר: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו בשכונת רמות, וביום ראשון נר ראשון ידליק בבית מדרשו בשעה 20:00.

בחצר הקודש אונגוואר: האדמו"ר מאונגוואר מודיעין עילית ידליק ביום שני נר ב' דחנוכה בבית המדרש אונגוואר בגרין פארק. 

בחצר הקודש אלכסנדר: האדמו"ר מדליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב אחיעזר בבני-ברק בשעה 16:50 בשונה משאר חצרות האדמו"רים, זמן ההדלקה בדומה לזמן ההדלקה של הרבנים הליטאים.

בחצר הקודש אמשינוב: האדמו"ר מדליק מידי שנה בערך בסביבות השעה 5:00 לפנות בוקר בביתו רח' הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים. 

בחצר הקודש אנטניא: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר ראשון דחנוכה בהיכל בית מדרשו ברחוב הושע בבני ברק בשעה 20:00. לאחר מכן יערוך את שולחנו בשילוב סעודת ההילולא במלאות שמונים וחמש שנה לפטירת האדמו"ר הראשון בעל ה'טל חיים' מאנטניא זצ"ל, ויחלק מעות חנוכה. 

בחצר הקודש באיאן: האדמו"ר מבאיאן ידליק ‏ביום שני נר שני בשעה 20:00 לחסידים, לתושבי ביתר מודיעין עילית קרית גת ואלעד. ביום רביעי נר רביעי של חנוכה לתושבי ירושלים, בית שמש בני ברק ושאר הארץ בשעה 20:00/ בליל שבת מקץ יערוך האדמו"ר טיש בשעה 9:15 בערב, וביום רביעי זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 4:30 אחה"צ בהיכל הקלויז ברחוב מלכי ישראל בירושלים. 

בחצר הקודש בוהוש: האדמו"ר מדליק כל ערב בביתו מעל לבית המדרש הישן של החסידות ברחוב חגי 14 בבני-ברק בשעה 19:00. 

בחצר הקודש ביאלא: האדמו"ר ידליק כל ערב בפתח הדלת שבבית המדרש של החסידות ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 17:00, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש. 

בחצר הקודש ביאלא בני ברק: האדמו"ר ידליק ביום ראשון ליל זאת חנוכה הדלקה לציבור בבית המדרש ברחוב ירושלים 34 בבני-ברק בשעה 20:30 ולאחמ"כ עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה. 

בחצר הקודש בעלזא: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל 'אגרוייסע שטוב' בקריית בעלזא בירושלים, ולאחר מכן עריכת השולחן.

ברסלב: הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר יערוך ביום ראשון נר א' של חנוכה כינוס בשעה 20:00 בבית המדרש ברסלב במאה שערים וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך כינוס דומה לחסידיו בבית שמש בבית המדרש תפארת הנח"ל בעיר.

בחצר הקודש גור: האדמו"ר מדליק מידי ערב לציבור בשעה 16:55 בהיכל בית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים, לאחר מכן שירת "מעוז צור" ו"מזמור שיר חנוכת הבית". המעמד כולו מסתיים מידי ערב תוך 20 דק'. בשבת עורך האדמו"ר טיש לרגל חנוכה. במוצאי שבת אין הדלקה לציבור.

בחצר הקודש דאראג: האדמו"ר ידליק כל יום בשעה 20:00 ובימי שני ורביעי נר ב' ונר ד' בשעה 18:00 ומעמד שריפת הפתילות בבית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק ביום זאת חנוכה.

בחצר הקודש דושינסקיא: במרכז החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים, האדמו"ר מדליק כל ערב בשעה 17:00.

בחצר הקודש דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק בימים א' וד' מוצ"ש וא' בשעה 20:00 בערב, במוצ"ש חצי שעה אחרי הבדלה. 

בחצר הקודש ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ידליק בכל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול  'אהבת ישראל' בקריית ויז'ניץ בבני ברק. במוצאי שבת בשעה 20:30 וביום שני יום זאת חנוכה, יערוך האדמו"ר טיש בשעה 16:30 אחר הצהריים.

בחצר הקודש ויז'ניץ (מרכז): האדמו"ר מויז'ניץ ידליק מידי ערב בבית המדרש הגדול 'מרכז חסידי ויז'ניץ' ברחוב שלמה המלך בבני-ברק בשעה 22:00, ביום שני זאת חנוכה בשעה 17:00. 

בחצר הקודש ויז'ניץ בית שמש: ההדלקה של האדמו"ר בכל ערב בשעה 17:30 ובמוצ"ש לאחר ההבדלה, בבית המדרש ברחוב רבי יהושע בבית שמש, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 17:30 לאחר ההדלקה.

בחצר הקודש ויז'ניץ ירושלים: האדמו"ר ידליק ביום הראשון לחסידיו באנטוורפן ובשאר הימים בארץ בבית מדרשו ברחוב אדניהו הכהן בירושלים. 

בחצר הקודש זוועהיל: ביום ראשון נר א' בשעה 20:00, מוצ"ש לאחר ההבדלה, ביום א' ליל זאת חנוכה בשעה 20:30 ולאחר מכן הטיש, ביום שני זאת חנוכה בצהריים בשעה 15:30 לאחר תפילת מנחה מעמד שריפת הפתילות וחלוקת מעות חנוכה בבית המדרש זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים. 

בחצר הקודש טאלנא: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30 בבית מדרשו בירושלים. ביום ראשון נר ראשון יערוך טיש לרגל היארצייט של זקנו האדמו"ר.

בחצר הקודש טמשוואר: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב רד"ק 5 בבני ברק, בשעה 20:00. 

בחצר הקודש טריסק: במוצאי שבת מקץ ידליק האדמו"ר מיד לאחר מעריב בבית מדרשו ברחוב  סורוצקין בירושלים, ובזאת חנוכה בשעה 19:30 עריכת הטיש לאחר ההדלקה. 

בחצר הקודש טשרנוביל: האדמו"ר ידליק כל ערב בהיכל הישיבה ברחוב חבקוק 29 בבני ברק בשעה 20:45. ‏במוצ"ש הדלקה לאחר הבדלה, ביום חמישי נר חמישי של חנוכה יתקיים טיש לאחר הדלקה. וביום שני זאת חנוכה תתקיים טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 4 לפני השקיעה. 

בחצר הקודש לויצק: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב ארזי הבירה בירושלים. 

בחצר הקודש לינסק: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש לינסק ברחוב הרב כהנמן בבני ברק בשעה 20:00. 

בחצר הקודש לעלוב: האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר א' בשעה 8:30 בערב, ובמוצ"ש בשעה 8:30 לאחמ"כ יערך סעודת מלוה מלכה. ולאחר מכן חלוקת חנוכה געלט, וביום ראשון ליל זאת חנוכה לאחר ההדלקה יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב מנחת יצחק בבית שמש. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 4 אחה"צ בבית המדרש לעלוב ברח' השומר בעיר. 

בחצר הקודש לעלוב: האדמו"ר ידליק מידי ערב בבית מדרשו ברמת לעלוב בשכונת שיכון ה' בבני ברק בשעה 20:15, לאחר מכן יחלק מעות חנוכה. 

בחצר הקודש מאקאווא: הגאב"ד ידליק לקהל בביתו ברחוב שדרות המגנים בקרית אתא. מעריב בשעה 20:00. ובמוצ"ש בשעה 21:00

בחצר הקודש מבקשי אמונה: האדמו"ר יערוך את שולחנו ביום שלישי בערב לרגל היארצייט ה 22 של אביו האדמו"ר מתולדות אהרן זיע"א בבית המדרש 'אושפיצין' במאה שערים, וביום ראשון ליל זאת חנוכה מעמד שריפת הפתילות. 

בחצר הקודש מהרי"ד לעלוב: האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב ידליק ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:00 בערב. לאחר מכן יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב בר אילן בירושלים. 

בחצר הקודש מבקשי השם: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום שלישי נר שלישי בבית המדרש רחוב קה"י 63 בבני ברק. 

בחצר הקודש מודז'יץ: האדמו"ר ידליק ביום שלישי נר ג' דחנוכה בבית המדרש ברחוב חבקוק בבני-ברק בשעה 20:30 בערב, ולאחר מכן יחלק 'חנוכה געלט' לציבור. בליל שבת יערוך האדמו"ר את שולחנו בשעה 21:00. 

בחצר הקודש מישקולץ: האדמו"ר ידליק במוצאי שבת, במרכז החסידות רח' סלנט 8 פתח תקוה בשעה 20.00. לאחר המעמד מחלק האדמו"ר מעות חנוכה ומברך את קהל ההמונים. את המעמד ינעימו מקהלת חסידי מישקולץ וילדי החסידות.

בחצר הקודש מכנובקא-בעלזא: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב רש"י 31 בבני ברק בשעה 20:15. בערב שבת ידליק בשעה 16:00, ובמוצ"ש מיד לאחר ההבדלה. 

בחצר הקודש מעזיבוז': האדמו"ר ידליק בשעה 19:30 ביום ראשון ליל זאת חנוכה באולם ברחוב ריינס 13 כפר אברהם פתח תקוה לאחר מכן הטיש וחלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש מעליץ: האדמו"ר ידליק ביום שני נר ב' יום חמישי נר ה' ויום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 20:30 בערב לאחמ"כ יערוך טיש לרגל זאת חנוכה בבית מדרשו ברח' הרותם 29 רובע ח' אשדוד. 

בחצר הקודש נאראל: האדמו"ר ידליק מידי ערב לאחר תפילת מעריב בבית מדרשו ברחוב רש"י 3 בבני ברק.

בחצר הקודש נדבורנה: ההדלקה תתקיים בשעה 19:00 בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בבני ברק, ביום ראשון נר ראשון וביום שלישי נר ג', ביום ראשון יערוך את השולחן לרגל זאת חנוכה ויחלק מעות חנוכה.

בחצר הקודש נדבורנה - ירושלים: כל ערב בשעה 20:00 מלבד יום חמישי ומוצ"ש . ביום  שלישי נר ג' יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב עזרא 26 בירושלים. 

בחצר הקודש נדבורנה - ביתר עילית: האדמו"ר יערוך את ההדלקה בימים ראשון ורביעי נר א' וד', ברחוב אש קודש בגבעה A. וביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:00 בערב. בליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש ויחלק 'חנוכה געלט'. 

בחצר הקודש נדבורנה - אלעד: האדמו"ר ידליק ביום שלישי נר ג' בשעה 20:00 ובמוצ"ש נר שביעי ולאחר מכן סעודת מלווה מלכה, וביום ראשון בשעה 19:30 לרגל זאת חנוכה וחלוקת 'חנוכה געלט', בבית המדרש 'באר יעקב' נדבורנה ברחוב פנחס בן יאיר 17 באלעד. 

בחצר הקודש נדבורנה - חיפה: האדמו"ר ידליק ביום ראשון זאת חנוכה בשעה 20:30 בבית מדרשו רחוב מיכאל בחיפה.

בחצר הקודש ניקלשבורג: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו במונסי בארה"ב, בשעה 20:15 

בחצר הקודש סאדיגורה: האדמו"ר ידליק בימים ראשון נר ראשון ויום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8 בערב, וכן יחלק מעות חנוכה בבית המדרש של החסידות חצר הקודש ברחוב הרב גוטמכר 10 בשכונת שיכון ה' בבני-ברק. 

בחצר הקודש סאטמר: האדמו"ר ידליק מידי ערב בבית המדרש הגדול בויליאמסבורג בשעה 20:30 ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 22:00 לאחר מכן יערוך טיש ויחלק מעות חנוכה לחסידים. 

בחצר הקודש סאטמר: האדמו"ר ידליק מידי ערב בשעה 21:00 בבית המדרש סאטאמר בקרית יואל במונרו. לאחר ההדלקה האדמו"ר עורך לחיים טיש ומוסר פלפול בהלכה ואגדה, בערב שבת ובמוצ"ש האדמו"ר יערוך הדלקה בכניסת שבת, ואחרי הבדל‏ה בבית המדרש סאטמר בויליאמסבורג. 

בחצר הקודש סאסוב: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בביתו בקרית ישמח משה בגני תקוה מלבד מוצאי שבת, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך טיש.

בחצר הקודש סוכטשוב: האדמו"ר מסוכטשוב יערוך הדלקה ביום חמישי נר חמישי בשעה 20:00. לאחר מכן יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברח' החיד"א 4 בשכונת בית וגן בירושלים. 

בחצר הקודש סטניסלב: האדמו"ר ידליק ביום  שלישי נר ג'בית מדרשו בעיר ביתר עילית ברחוב מעלות שערי התפילה, לאחר מכן יערוך טיש לרגל הילות בעל ה'באר מים חיים' ולאחר מכן ינגן בכינור.

בחצר הקודש סטראפקוב: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום חמישי נר חמישי  וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8:00  בערב, בבית המדרש ברח' מאה שערים בי-ם. 

בחצר הקודש סטריקוב: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב הרב מלצר 23 כניסה א' בשעה 8.

בחצר הקודש סטריקוב: ביום ראשון במוצ"ש וביום ראשון הדלקה בבית האדמו"ר ברחוב עזרת תורה 41 בירושלים, לאחר ההדלקה בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר את שולחנו בבית מדרשו ברחוב צפניה 21 בירושלים. 

בחצר הקודש סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ידליק כל ערב בשעה 18:45. ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך טיש והדלקה בבית המדרש ברחוב ברסלב בבני ברק.

בחצר הקודש סלונים: האדמו"ר ידליק במרכז החסידות ברח' סלנט בירושלים. בימי ראשון נר ראשון וליל זאת חנוכה בשעה 19:45 , ובערב שבת בכניסת השבת. ביום רביעי נר ד' יערך כינוס למאות ילדי החסידות וחלוקת חנוכה געלט מהאדמו"ר. 

בחצר הקודש סערט ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה, בזאת חנוכה יערוך טיש.

בחצר הקודש ספינקא - דונלו: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב דונולו 11 בבני-ברק בין מנחה למעריב בשעה 16:45, ביום ראשון זאת חנוכה יערוך האדמו"ר לאחר ההדלקה טיש וחלוקת מעות חנוכה. ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 19:30.

בחצר הקודש ספינקא - בני ברק: האדמו"ר ידליק ביום רביעי נר רביעי הדלקה המרכזית בשעה 20:00 בבית מדרשו ברחוב יהושע 9 בבני ברק.

בחצר הקודש ספינקא - גני גד: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו ברחוב גני גד 6 בבני-ברק בשעה 18:30

בחצר הקודש ספינקא - ירושלים: האדמו"ר ידליק במוצ"ש בבית המדרש ספינקא ברחוב סלנט בירושלים בשעה 20:30, לאחר מכן תתקיים אמירת המזמורים, וטיש חלוקת מעות חנוכה.

בחצר הקודש סקווירא: האדמו"ר ידליק בכל ערב בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בארה"ב בשעה 19:15. ‏

בחצר הקודש סקולען: מידי ערב בשעה 19:30 ידליק האדמו"ר בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין, במוצ"ש בשעה 21:00, בלי זאת חנוכה יערוך טיש. 

בחצר הקודש ערלוי: האדמו"ר ידליק בבית המדרש של החסידות בשכונת קטמון בירושלים ביום רביעי נר ד' בשעה 19:45 וביום א' בשעה 20:45 לרגל זאת חנוכה.

בחצר הקודש פיטסבורג: בבית המדרש בקרית פיטסבורג באשדוד האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 מלבד יום רביעי, במוצ"ש בשעה 21:00. בישיבה ברחוב יצחק הנשיא אשדוד, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך לחיים טיש.

בחצר הקודש פינסק קרלין: בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 7:45, במוצ"ש טיש בשעה 21:00,  וביום שני לאחר השקיעה יערוך טיש לרגל זאת חנוכה. 

בחצר הקודש פרימשלאן: האדמו"ר ידליק בבית המדרש בשכונת קרית הרצוג בבני ברק, כל ערב ב19:00 מלבד במוצאי שבת, לאחר ההדלקה, כמנהג בית קרעטשניף, מנגן האדמו"ר בכינור וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש. 

בחצר הקודש פשווערסק: האדמו"ר מדליק בית מדרשו באנטוורפן בימים רביעי חמישי וראשון ליל זאת חנוכה ובמוצ"ש ידליק לבני חו"ל בלבד.

בחצר הקודש צאנז: האדמו"ר ידליק כל ערב בהיכל המתיבתא בקריה בנתניה בשעה 20:30, לאחר אמירת המזמורים נושא האדמו"ר פלפול תורני וטיש לחיים ומקיים את מנהג הדריידל (הסביבון). בערב שבת לאחר מנחה ידליק האדמו"ר בפתח ביתו, כאשר בזאת חנוכה האדמו"ר שורף את הפתילות ולאחר מכן מחלק  מעות חנוכה לילדי החסידות. 

בחצר הקודש קאלוב: האדמו"ר מדליק מיד אחרי מעריב בזמן ר"ת בשעה 17:40 מלבד בימים שלישי חמישי וראשון ליל זאת חנוכה שמדליק בשעה 8:30 ויחלק דמי חנוכה.

בחצר הקודש קאליב: בבית המדרש ברחוב חנה 23 בירושלים, האדמו"ר ידליק ביום ראשון נר א' וביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:30 ויערוך טיש. 

בחצר הקודש קאמרנא: ההדלקה המרכזית ביום רביעי נר ד' בהיכל בית המדרש בשכונת ארזי הבירה ירושלים בשעה 20:30 , ולאחר מכן חלוקת מעות חנוכה. בשאר הערבים ההדלקה בביתו של האדמו"ר ברחוב ארזי הבירה 45 בשעה 18:00. בזאת חנוכה יערך האדמו"ר טיש בשעה 4 בצהריים, לאחמ"כ מעמד שריפת הפתילות. 

בחצר הקודש קאמרנא - בני ברק: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14, בשעה 18:00. 

בחצר הקודש קוזמיר: האדמו"ר ידליק ביום רביעי בבית מדרשו ברחוב רש"י בשעה 20:00 ובשאר הימים בביתו ברחוב יצחק מאיר הכהן בבני ברק.

בחצר הקודש קוז'ניץ: האדמו"ר ידליק ביום שני נר שני דחנוכה בבית מדרשו בת"א בחנוכיית המגיד מקוז'ניץ זיע"א, ולאחר מכן סעודת הילולא לרגל היארצייט של רבי אלעזר מקוז'ניץ זצ"ל. 

בחצר הקודש קוידינוב: ההדלקה המרכזית ביום שני נר שני בבית המדרש ברחוב מהרש"ל 22 לאחמ"כ תתקיים סעודת הילולא בבית המדרש ברחוב מהרש"ל 22  בשעה 19:00 ולאחר מכן טיש יארצייט לרגל הילולת האדמו"ר רבי יוסף מקוידינוב זיע"א. 

בחצר הקודש קוסוב ויז'ניץ: ידליק ביום ראשון נר ראשון ובליל זאת חנוכה בביהמ"ד ברמה א בבית שמש, ובליל רביעי ומוצ"ש ברמה ב' בבית שמש בשעה 21:00

בחצר הקודש קופיטשיניץ: האדמו"ר ידליק ביום חמישי נר חמישי בשעה 19:30 בערב בבית המדרש 'אביר יעקב' ברחוב עזרת תורה 33 בירושלים, ולאחר מכן יערוך טיש לרגל הילולת הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זיע"א, וכן יחלק מעות חנוכה. 

בחצר הקודש קליוולנד: האדמו"ר ידליק ביום חמישי נר חמישי בשעה 20:30 בבית המדרש של החסידות 'היכל הברכה' ברחוב הר סיני ברעננה ויערוך טיש וחלוקת חנוכה געלט. 

בחצר הקודש קרלין סטולין: האדמו"ר מדליק מידי ערב בביתו בשכונת פרי הארץ בגבעת זאב, ביום שני ליל זאת חנוכה יערוך טיש במינהל הקהילתי מעלות רמות בכביש רמות ירושלים. 

בחצר הקודש קרעטשניף: בבית המדרש בקריה ברחובות, האדמו"ר מדליק כל ערב בשעה 19:30 ולאחר ההדלקה מנגן האדמו"ר בכינור כמנהג בית קרעטשניף.

בחצר הקודש קרעטשניף - ירושלים: האדמו"ר ידליק נר ראשון בשעה 20:30 בית מדרשו ברחוב אבינועם ילין בירושלים. לאחר ההדלקה האדמו"ר מנגן בכינור. ביום ראשון זאת חנוכה יערוך האדמו"ר את שלחנו בשעה 16:00 אחר הצהריים בבית מדרשו בב"ב. 

בחצר הקודש קרעטשניף - סיגעט:‏ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט יערוך את ההדלקה בימים ראשון שני ושלישי וראשון זאת חנוכה בשעה 20:15 בבית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים.

בחצר הקודש קרעטשניף - קרית גת: האדמו"ר ידליק בבית מדרשו בקרית גת, ביום ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 19:00, ביום שלישי נר שלישי יערוך טיש בשילוב 'יום ההצלה' ע הניתוח שעבר וניצל. 

בחצר הקודש ראדז'ין: האדמו"ר ידליק לציבור ביום רביעי נר רביעי בשעה 19:45 בביתו ברחוב חזון איש 45 בבני ברק, לאחר מכן יערוך לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה. 

בחצר הקודש ראחוב: האדמו"ר ידליק ביום רביעי נר רביעי בשעה 19:30 בבית המדרש של החסידות ברחוב ברקאי 20 רמת גן. לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טיש לרגל ר"ח טבת וכן יחלק מעות חנוכה. 

בחצר הקודש רחמסטריווקא: האדמו"ר ידליק כל לילה באולם הטישים שעל ידי בית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים לקראת חצות הלילה, ביום שני זאת חנוכה לפני השקיעה עריכת הטיש בהשתתפות אלפי חסידים. 

בחצר הקודש שאץ: האדמו"ר ידליק לחסידים ביום ראשון ליל זאת חנוכה בבית מדרשו ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק בשעה 20:30. 

בחצר הקודש שאץ ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק ביום שני נר ב' בשעה 19:00 בבית מדרשו ברחוב הרצל 60 בחיפה ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה. 

שבט הלוי: הגרח"מ וואזנר ידליק כל ערב בשעה 17:30 בהיכל בית המדרש ברחוב וילקומירר 17 בבני ברק, כאשר ביום שני ליל ב' דחנוכה תתקיים סעודת יום ההצלה ה-80 לאביו בשעה 20:00 בביהמ"ד ברחוב דסלר בעיר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בחצר הקודש שומרי אמונים בני ברק: זמן ההדלקה מידי ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק, לאחר ההדלקה יערוך האדמו"ר שולחן לחיים לכבוד חנוכה, ביום א ליל זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 20:00 וישרוף את הפתילות.

בחצר הקודש שידלובצא: האדמו"ר יערוך הדלקה ביום ראשןן נר ראשון וביום ראשון ליל זאת חנוכה בבית המדרש ברחוב אהלי יוסף 14 בירושלים. 

בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר ידליק בימים ראשון שני רביעי וחמישי לאחר מעריב בבית המדרש, ביום שלישי נר שלישי  בשעה 19:30  לאחר מעמד ההדלקה יערוך האדמו"ר את שולחנו לרגל היארצייט ה-22 של אביו האדמו"ר בעל ה'דברי אמונה' זיע"א. וביום שני זאת חנוכה בשעה 16:00 אחר הצהריים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 15:00 לאחמ"כ מעמד שריפת הפתילות. 

בחצר הקודש תולדות אהרן: האדמו"ר ידליק בכל ערב בשעה 21:00 מלבד ימי רביעי וחמישי,   ביום שני נר שני האדמו"ר ידליק לילדים היתומים של ארגון 'שערי רחמים' שבנשיאותו, ביום שלישי יערוך האדמו"ר את שולחנו לרגל היארצייט ה-22 של אביו האדמו"ר זיע"א בבית המדרש הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום חמישי יגיע האדמו"ר לבית שמש לחלק חנוכה געלט לילדי החסידות, ביום רביעי יערוך האדמו"ר לפני השקיעה את מעמד 'שריפת הפתילות'. ביום שני זאת חנוכה ישרוף את הפתילות.

  • מכירים הדלקות נוספות? ידוע לכם על אירועים נוספים? טקבקו