אאא

בחסידות 'תולדות אהרן' נערך מעמד סיום מסכתות בבא קמא ונדרים, על ידי חברת 'כתר תורה' דישיבות 'תולדות אהרן', בנשיאות כ"ק האדמו"ר ובהנהלת הרה"ג ר' יוסף צבי סימון.

במעמד השתתפו רבנים וראשי ישיבות בראשות גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס וחברי הבד"צ הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטר.

צפו בגלריה של יהושע פרוכטר