אאא

רציתם דירה במחיר למשתכן בבני ברק? עד היום זו הייתה הזיה במקרה הטוב, אבל מסתבר שתפילותיכם נענו ורשות מקרקעי ישראל מוציאה בימים אלו מכרז לרכישת חמישה מגרשים של מחיר למשתכן בבני ברק עליהם ייבנו סך הכל 1,180 דירות. כך על פי הדיווח ב'ניוז 1'.

על פי הדיווח, מדובר במכרז שפרטיו הקטנים עדיין לא פורסמו כמו גם חוברת המכרז, אך על פי ההודעה ניתן להסיק כי מדובר בפרויקט שיותאם לציבור החרדי למרות שרשמית גם חילונים יוכלו לרכוש בו דירה.   

בהודעה נאמר: "מאפייני התכנון מיועדים לאוכלוסייה חרדית. עם זאת יובהר, שהמכרז פותח לכל מציע באפן שוויוני, והדירות שיבנו תימכרנה בהתאם לתנאים שיפורטו". הניסוח מלמד כי ככל הנראה הדירות יותאמו לציבור החרדי בפרטים הקטנים דוגמת כיורים כפולים, מעלית שבת וכדומה.

רוב מכרזי המחיר למשתכן יועדו עד עתה לחילונים ובדרך כלל הפרויקטים לחרדים לא היו בערים המרכזיות וזו הפעם הראשונה בו נבנה פרויקט מחיר למשתכן בעיר מרכזית.