אאא

בקשת ראש הממשלה ורעייתו לעיכוב הליכים בשל טענה לפגם בחקירותיהם, נדחתה ע"י משרד היועץ המשפטי לממשלה.

עו"ד יוסי כהן, המייצג את בנימין ושרה נתניהו בחקירותיהם, דרש לעכב את ההליכים שנפתחו נגד בני הזוג. הנימוק: טענות שהעלה ניצב בדימוס רוני ריטמן בזמן חקירתו במח"ש, כשלדבריו של ריטמן בני הזוג נתניהו יזמו את התלונה נגדו.

לטענתו של כהן, טענות אלו שהעלה ריטמן, פוגמות באובייקטיביות של חקירות ראה"מ ורעייתו, שכן ריטמן מעורב גם בהן, ולכן יש לעכב את ההליכים שננקטים כנגדם.

אולם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, דחתה את טענות בא כוחם של בני הזוג נתניהו. לדבריה, "אין לקבל את הטענה, כי החקירות וההחלטות שהתקבלו במסגרת ההליכים נגד בני הזוג נתניהו הוטו, או כי נפל בהם פגם כתוצאה ממעורבותו של ניצב ריטמן". לפי זילבר, טענות ריטמן "לא היו טענות מרכזיות, והן נטענו בצד טענות אחרות בנוגע להשערותיו לגבי הסיבה לפתיחת החקירה האמורה".

עוד כתבה זילבר, כי "באשר למעורבותו של ניצב ריטמן בטיפול בתיקי החקירה של ראש הממשלה ורעייתו, נמסר לנו כי נוכח רגישותם וחשיבותם של תיקים אלה, גורמים רבים מהמשטרה ומהפרקליטות היו מעורבים בניהול התיקים לאורך כל הדרך, כאשר ההחלטות המשמעותיות שהתקבלו במסגרת החקירות האמורות התקבלו בשיתוף גורמים רבים ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. יחד עם זאת, צוין כי ניצב בדימוס ריטמן, במסגרת תפקידו כמפקד יחידת להב דאז, היה מעורב בטיפול בתיקי החקירה וזאת כחלק אינטגרלי ממבנה להב ומהכפיפות הפיקודית של מפקדי היחידות הארציות למפקד יחידת להב".

"לאחר בחינת הדברים, עמדתנו היא כי יש לדחות את הטענה ולפיה דבריו של ניצב בדימוס ריטמן במסגרת חקירתו במחלקה לחקירות שוטרים, מלמדים על פגם שנפל בחקירות ראש הממשלה ורעייתו", סיכמה המשנה ליועהמ"ש, דינה זילבר.