אאא

שבוע לבחירות לראשות מועצת טלז סטון: ל'כיכר השבת' נודע כי גדולי ישראל שכבר חתמו לפני כחודשיים על תמיכה במועמדותו של יצחק רביץ, חתמו אמש (שני) שוב על תמיכה במועמדותו, זאת בשל האמירה כי קריאתם הראשונה הייתה קודם הכרזת ההתמודדות של המועמד יענקי פלאי לראשות המועצה.

כזכור, מיד עם ההכרזה על הבחירות, חתמו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לצד חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה, על 'קול קורא' בו נכתב: "לקראת הבחירות המיוחדות לראשות המועצה שיתקיימו בקריתכם, הננו להביע דעתנו שעל כל אחד ואחד להצביע ולהשפיע ולפעול עבור הרב יצחק רביץ הי"ו לראשות המועצה, אשר ידיו רב לו בהרמת קרן התורה ובניסיונו הרב יזכה בס"ד לפעול למען הקריה בכל העניינים".

אלא, שבימים האחרונים, לאחר שהוכרז על בחירות חוזרות עם פטירתו של ראש המועצה הנבחר אברהם רוזנטל ז"ל החלו להתרוצץ שמועות ביישוב כי תמיכתם של גדולי ישראל מלפני כחודשיים לא תקפה בשל הכרזת התמודדותו של יענקי פלאי לראשות המועצה. דבר אשר הוביל למכתב נוסף שיצא אמש מבתי הרבנים.

ל'כיכר השבת' נודע כי אתמול (שני) עלו שניים מרבני היישוב - הגאון רבי אריה לייב גולדברג והגאון רבי משה מנדלסון אל בתיהם של גדו"י בבני ברק על מנת לקבל מחדש את תמיכתם ביצחק רביץ לראשות המועצה.

במעמד שהתקיים בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, השתתף גם הגר"י אפרתי שהקריא את מכתבם החדש של גדולי הדור. במעמד אמר הרב אפרתי, כי "מכיוון שיש מועמד חדש – יש חושבים שהוראת גדולי ישראל התבטלה או השתנתה".

"לזאת באנו לחזור ולהצהיר", אמר הגר"י אפרתי, "כי דעתם דעת תורה לתמוך אך ורק במועמדתו של הרב רביץ ולא חלילה בשום מועמד אחר".

הגר"ח חתם על המכתב החדש עליו חתם גם ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

לאחר מכן חתמו כל רבני היישוב על 'פסק הלכה' שבו מורים על החובה לציית לדברי גדולי ישראל.

במכתבם כתבו רבני היישוב: "מחמת אשר טובת והתפתחות הקריה לנגד עינינו מקובלים ומובטחים בהליכה בהוראתם ובברכתם של גדולי ישראל בזה תהיה הברכה והסיעתא דשמיא בכל העניינים ותשרה הברכה והשלום בקרייתנו", דברי הרבנים.