אאא

נכדו בכורו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא, הרב שלום רוקח ערך ביקור רשמי בלונדון, לטובת מרכז מוסדות בעלזא, בשיאו נשא את המשא המרכזי בכינוס "והכן לבבם".

בנוסף, ביקר הרב שלום רוקח במוסדות השונים בלונדון, בתלמוד תורה בעלזא - שם התפלל עם הילדים ולאחר מכן נשא בפניהם דברי חיזוק וחילק להם מיני מתיקה. כמו כן הוא ביקר באולם החתונות שבימים אלו נבנה וכן באגף חינוך מיוחד.

בנוסף, ערך ביקור בבתי האדמו"רים והרבנים עמם שוחח על מנהגי בעלזא והמשפחה.