אאא

זה איננו סוד שמספר נערים לא מבוטל בני הציבור החרדי לא מוצאים את מקומם בעולם הישיבות הקונבנציונלי אם בעבר ידענו שהמסלול הידוע הוא: תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל, הרי שהיום אנו יודעים להצביע באופן גלוי על מסלול שונה וחריגה ממסלול זה.

בד בבד לא ניתן להתכחש לכמות עמלי התורה ולומדיה, מאות ישיבות וכוללים, ומאות אלפי עמלי תורה - אשרי עין ראתה בית מדרש של עמלי תורה בהיכלי התורה, תענוג עילאי!! אם לא בריתי יומם ולילה!!

אך אין קשר בין הנתונים, בכך שעולם התורה פורח וגדל לממדי ענק, ולכך שיש בחורים רבים שלא נמצאים שם, אין זה מעיד על זה. עולם התורה במתכונתו הנוכחית הוא עולם התורה שגדולי הדורות האחרונים הנחילו לפי משנתם ורוח חשיבתם, רוח התורה והקדושה.

במקביל, ציבור שומרי התורה והמצוות התרחב לממדי ענק, שרק בחלומם ובתפילתם של גדולי הדורות הקודמים היה ניתן לנבא על גודל שכזה, ולא בהכרח כל מי שהצטרף לציבור זה, מתאים באישיותו לתהליך החינוכי בצורתו ומתכונתו המוכר בציבור החרדי, לעומתו של בן גילו ממשפחות שהצטרפו עם הזמן.

היה מאן דהו שטען באוזני שמסיבה זו, היו וטענו ולא קיבלו בזרועות פתוחות את המצטרפים בגלל השפעתם על הציבור החרדי הקיים כבר, אך לצחוק ייחשב טענה זו. הלא מטרת קיומנו בעולם הוא לקיים רצון ה' וברור כשמש שרצון ה' הוא לקרב עוד ועוד יהודים לעבודתו יתברך ולא להשאיר את היהדות לקבוצה הומוגנית חד גוונית בלבד.

ברור שעלינו לעשות הכל בכדי שיהיה מענה בכל מקומות מושבותינו וגידול וטיפוח ילדנו, גם לכל מי שרואה לנכון להסתופף בחצרות ה' מכל סוג שהוא כל עוד מטרתו ברורה ליעד של קרבת ה'.

אך לא זו בלבד סיבת היווצרות נוער שאיננו מוצא את מקומו ביני עמודי בהיכלי התורה! הגידול הטבעי ברוך ה' של משפחות הציבור החרדי, מטבעו של דברים יצר גידול וגיוון בין הצרכים השונים של צעירי הצאן הגדלים בחממה החרדית, וטעמם שונה אולי מטעם אחיהם ושאר בני משפחותיהם, והם שואפים מסיבות כאלו ואחרות לחינוך שונה ולימוד בדרך אחרת של אהבת ה'.

אין לנו את המנדט לומר לנער שכזה, בגלל בחירתך זו חובה עליך לשנות את סטטוסך והגדרתך כחרדי, בכך שבחרת לא ללמוד תורה יום שלם אתה חריג ואתה לא שייך למחוזותינו. אין ספר חוקים המגדיר מיהו חרדי! אין זכות יוצרים לקבוצות כאלו ואחרות להחליט מיהו חרדי! חרדי הוא אדם החרד לדבר ה', ושאיפתו ורצונו הוא שיתרבה כבוד שמים בעולם, זהו החרדי ולא שום קריטריון אחר שונה ומשונה.

זאת ועוד, שנערים רבים עזבו את היכלי הישיבות בגלל סיבות קשות שאשמת היותם במצבם הנוכחי הוא על ראשם של כאלו שכיהנו בתפקידים שונים במוסדות השונים בהם עברו הנערים בדרך, אין ברצוני לנצל במה חשובה זו בכדי לכבס את הכביסה המלוכלכת בבמת רבים זו, אך לא ניתן להתחמק מלהציב כאבן יסוד את התובנה של גידול מספר עוזבי עולם הישיבות, בסיפורים בלתי נתפסים של מעשים אנטי חינוכיים ואנטי יהודיים בעליל! ויש דין ויש דיין!!

אנו גידולי הציבור החרדי, בוגרי עולם הישיבות, צריכים להפנים ולהבין יש נוער חרדי איכותי גם מחוץ לכותלי הישיבות, יש נוער שומר תורה ומצוות גם אם לא לומד תורה יום שלם. יש נוער שמקפיד על שולחן ערוך הגם שלומד מקצוע. הגיע הזמן לומר די ליומרנות שהציבור החרדי מתחנך וגודל רק בעולם הישיבות הקדושות. נכון, אנו נשאף שהם יגיעו לשם ונתפלל על זה רבות, אך אם זה לא צולח יש אלטרנטיבה. אין צורך לשבת שבעה!! או להיכנס לכל משבר ודכאון אחר, הנער יכול לגדול במסלול שונה אך לאותו היעד.

את השורות הבאות אני כותב בנימה אישית של ממש, יתכן ואין זה מהראוי, אך היות וזה צרכי רבים גם זה בהחלט כלי יעיל. זכיתי בשנים האחרונות לעסוק רבות בתום נוער שכזה, נוער נפלא, נוער מדהים, נוער שמחפש קרבת אלוקים, אך לא בדרך הרגילה אולי. נוער שזקוק ליד מכוונת תומכת ובהרבה אהבה, אלפי שעות שיחה שצברתי עם הנשמות הנפלאות הללו למדתי כמה אנו כציבור לא מבינים אותם ונופלים במלכודות קודי חברה פסולים.

הקושי הגדול של אותם נערים, זה לא הסדר יום הקפדני שאני דורש מהם על מנת שיגדלו נכונה, וגם לא השילוב של לימודי הקודש והמקצוע, ואפילו לא השיעורים הרבים בענייני אמונה ומחשבה, הקושי הגדול שלהם זה להבין מדוע יש בציבור החרדי אנשים שלא מבינים שהם צריכים דרך אחרת לגדול??

למה יש קבוצות שמכנים אותם בכינויי חרדקות וכדומה, למה יש אנשים הגם שאינם קיצוניים אך מתקשים להכיל את צרכיהם וסגנון חייהם. הנמחק מתורתם פסוקי היכולת של האדם לבחור בדרך אותה הוא בוחר לנכון??

ויש את שוטי ועלובי הכפר שאף יפגינו נגדי בכך שחטאתי בדרך שאני בחרתי עבורם לעבור את מסלול חייהם ע"פ המחויב להם בחוק בדרך הנכונה והטובה ביותר עבורם שיישאר בסביבתם הטבעית תוך כדי הקפדה על קיום תורה ומצוות למהדרין.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אין לי פחד מאותם שוטים והנני מצהיר שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אך מה אוכל לענות לתלמידי צעירי הצאן המחפשים ובונים את דרכם כאשר רואים אדם בעל חזות חרדית משתטה מפגין ופוגע במורה דרכם המדריכם לקיום תורה ומצוות?? היש חילול שם שמים גדול מזה??

מי לנו מתאים וגדול מהרש"ר הירש בפרשתנו (שמות יז, ח)  שיוביל אותנו גם במבוך זה באור האמת, כאשר עמלק מגיע להילחם בעם ישראל, לכאורה עם ישראל יכל לתמוה מדוע בחר הקב"ה להעביר אותם גם בניסיון זה, אך גם זו לטובה מאיר לנו הרש"ר הירש- הקב"ה רצה לחנוך את עם ישראל לעתיד דרכו בכל סוגי הניסיונות אותם הם יפגשו כעם הנבחר, והניסיון הקשה ביותר זה מעמלק שכל מה שמפריע לו זה לראות יהודי שומר תורה ומצוות שמח בחלקו ומקיים מצוות, לא כלי מלחמה וחיל רב יטריד את מנוחתו של העמלקי, יטריד אותו יהודי קטן עטור תפילו ועטוף בטלית הרבה יותר מכל דבר אחר, כמו סבו עשיו כך נכדו עמלק.

המציאות בה ישנה קבוצה שבחרו לשמור תורה ומצוות בכפוף לנפסק בשולחן ערוך למהדרין אך לא בדרכם של אותם שוטים מציקה להם ברמה של חוסר מנוחת הנפש, קשה להם לראות את הנערים הללו שמחים ומאושרים בדרכם שלהם, ודבר זה מצדיק מבחינתם כל דרך לפתוח במלחמה והם אף יקראו לה מלחמת מצווה ולא רשות ואני יקרא לה מלחמת רשעות.

ועל כך מלמד אותנו אור עולם הרש"ר הירש שחווה בעצמו מלחמות רבות נגדו, אל לנו להתרגש מקבוצות שכאלו, גם הם שלוחי המקום לחנוך אותנו למסלול החיים בדרך המובילה לבחור בקיום תורה ומצוות באהבה.

 

הכותב הינו ראש בית המדרש "ברקאי" חיספין- וחבר אגוד ענ"ף