אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, נשאל על ידי אחד מתלמידיו כיצד יש להגיב לתעודת ציונים שילד מקבל בתלמוד תורה, אך הילד החלש לא מקבל ציונים איכותיים.

בתשובה לשאלה הגיב הגרב"צ: "הילד שקיבל תעודה לא הכי הכי... מחייכים אליו, מעודדים אותו, ואומרים לו אתה בעל כשרנות, יכול להיות הכי טוב בכתה, בפעם הבאה אני מתכונן לקבל ממך תעודה יותר טובה, כי אתה כן מוצלח, חרוץ, פקח, בעל כשרונות, נמרץ, חכם ונבון".

וכשתרומם אותו הוא יתעורר ויתחיל להתייחס ברצינות ללימודים", סיים הרב את תשובתו. 

שאלה נוטספת ומעניינת שנשאל הגרב"צ: "ראש כולל של שמונה אברכים לוקח את האברכים לעבודות כגון להדביק קרמיקה ביהכ"נ. האברך התלונן שזה מפריע ללימוד ובגדר ביטול תורה ולטענתו זה לא ביטול תורה. האם זה ביטול?".

בתשובה כתב הפוסק הספרדי: "ירחם השם על עמו ישראל, שכח האיש את אשר עיין בתלמוד בבלי [נדרים דל"ב ע"א "אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו".