אאא

7 חודשים וחצי אחרי המלצת ועדת המחירים להוריד את מחירי ביצי המאכל שבפיקוח בכ-1 שקל למארז בן תריסר ביצים, יירד מחרתיים (שלישי) מחיר הביצים בכ-10 אגורות למארז. מדובר בהפחתה של כאגורה אחת במחיר ביצה בודדת.

המלצת ועדת המחירים מחודש יוני, ניתנה בכפוף לשימוע שניהלה הוועדה ובמהלכו שמעה את טיעוני המגדלים ביחס לכוונה להוריד את מחירי הביצים. למרות שטענות המגדלים כפי שהוצגו בשימוע נדחו על ידה, הכירה הוועדה "לפני משורת הדין" בהוצאות שהיו להם לכאורה וכיווצה את הורדת מחירי הביצים מ-1 שקל לכ- 10 אגורות לאריזה.

ההחלטה לצמצם את ההוזלה, כך שלא תהיה לה משמעות כלכלית מבחינת הצרכנים, התקבלה לפני למעלה מחודש, אולם רק כעת חתמו שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות אורי אריאל על הצו לעדכון המחיר. חתימת השרים איפשרה למפקח על המחירים אורי צוק בר לפרסם את עדכון המחירים.

ברקע הדברים, המלצת ועדת המחירים מחודש יוני להוריד את מחיר הביצים בכ-1 שקל למארז של תריסר, לאחריה, קיימה שימוע למגדלים ולאחריו עוד 4 דיונים לאורך חצי שנה. בשימוע טענו המגדלים כי התבססות הוועדה על נתוני משווקי הביצים לשנת 2015 היא בלתי-סבירה, שכן מדובר בנתונים שאינם עדכניים ולכן אינם מהווים תשתית עובדתית רלוונטית. בפרט, נטען כי משנת 2015 ועד היום חלו שינויים בהוראות השירותים הווטרינריים, אשר הגדילו את עלויות המשווקים, אך הוועדה התעלמה מהם בהחלטתה. עוד נטען כי הוועדה השתמשה בנתוני שנה בודדת, שאינה מספקת תמונת מצב יציבה ונקייה מהטיות. הוועדה טענה כי מרבית הרגולציות היו קיימות כבר, אך למרות זאת ולפנים משורת הדין, החליטה להכיר ב-75% מההוצאות.

על פי נתוני משרד החקלאות, בשנת 2017 ענף ביצי המאכל סיפק למשק כ-1.993 מיליארד ביצים מייצור מקומי וכ-105 מיליון ביצים מיובאות לצורך השלמת הצריכה, ובסך הכול ערך הענף לצרכן עומד על כ-2 מיליארד שקל. ועדת המחירים הבין משרדית, המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, אחראית על פיקוח מחירי הביצים הן לקמעונאי והן לצרכן.