אאא

גיוס בנות, הוא דבר שנאסר על ידי כל הרבנים החרדים ללא יוצא מן הכלל. כעת, טוענים ב'העדה החרדית' כי הוקשחו הנהלים למתן פטור לבנות מהצבא - לא רק על ידי צה"ל אלא גם על ידי הרבנות הראשית.

בעת חקיקת חוק שירות ביטחון, נרשמה התנגדות בחוגים הדתיים לגיוס חובה לנשים אך דעתם לא נתקבלה, אולם נקבע שנשים תוכלנה לקבל פטור משירות על סמך הצהרה של טעמים שבמצפון או של הצהרה דתית. ההצהרה ניתנת עד היום על ידי רב מוסמך מהרבנות הראשית. 

לאחרונה, כך עולה מהטענות שהועלו, החלו בצבא לבדוק אם הבנות המקבלות את הפטורים אכן דתיות, מה שמביא ככל הנראה את הרבנים להקשיח עמדות לפני חתימה על הצהרת דת.

ועד החינוך שע"י העדה החרדית, פנה להורי התלמידות ולמנהלות, והבהיר בפניהם כי יש איסור חמור להיענות לצבא ולהתייצב בלשכת הגיוס, ולכן יש להקפיד על שליחת התצהיר בדואר רשום עם אישור מסירה ויותר מזה אין להתייחס בשום פנים ואופן לטרטורי הצבא.

ב'העדה החרדית' טוענים כי שמעורר את הקשיים אלו לא רק פקידי הצבא אלא גם הרבנות הראשית לישראל.

במכתבים שחולקו בימים אלו להורי התלמידות נכתב כך: "הננו פונים בזה בפניה נחוצה על דבר הקשחת הנוהלים בעניין הפטורים לבנות ישראל מצבא השמד. היות ולאחרונה השתנו והוקשחו הנהלים שהיו נהוגים עד הנה, הן מצד רשויות הצבא והן מצד הרבנות הראשית, ובנוסף לכך החלו רשויות הצבא להטריד את ההורים והבנות פעם אחר פעם, להזמינם להתייצב בעצמם בלשכת הגיוס להגשת התצהיר באופן פרטני, גם אחרי שהוא כבר הוגש בצורה מסודרת לרשויות הצבא".

המכתב למנהלות
המכתב למנהלות

בוועד החינוך מוסיפים במכתב החריף וכותבים כי "לצערינו שיטת הטרדות זו מטעם רשויות הצבא כבר פגעה קשות בחומות שהעמידו גדולי ישראל במסירות נפש נגד גזירת 'גיוס בנות', ובחלק גדול של היהדות החרדית בארה"ק החלו בנות להתייצב בעקבות איומי מעצר שקריים, ואין להרחיב על גודל האסון ותוצאותיו ההרסניים, ה"י".

במסמך ההוראות שנשלח אל הבנות החרדיות והגיע לידי 'כיכר השבת' ישנם שבעה סעיפים:

א. מלכתחילה יש לעשות כל מאמץ שהתלמידה תחתום על התצהיר בצורה מרוכזת מטעם המוסדות כנהוג עד עתה.

ב. במידה ומאיזה סיבה שהיא נעדרה התלמידה ולא חתמה על התצהיר בצורה מרוכזת, עליה לפנות לרבנות הראשית בליווי אחד ההורים, ולשלוח את התצהיר המקורי לרשויות הצבא אך ורק ב"דואר רשום עם אישור מסירה", ובשום אופן לא בצורה אחרת, כמו"כ חובה לשמור על "אישור המסירה" יחד עם "צילום" של ההצהרה.

ג. יש להקפיד לשלוח את התצהיר המקורי ולא צילום. לאחר הגשת התצהיר אין להתייחס כלל להטרדות הצבא ואיומיהם, אלא לענות ששלחנו את התצהיר, ולא לספק להם שום פרטים נוספים גם אם הם דורשים זאת כגון מקום לימודים, אישור לימודים וכד'.

ד. גם מכתבים חוזרים ונשנים המזמינים את התלמידה להתייצב, אין בהן הוכחה לאי קבלת התצהיר.

ה. בכלל יש לדעת שעד גיל 18 אין מציאות של מעצר בגלל 'השתמטות', ולכן ככל שהתלמידה מקדימה את הגשת התצהיר, הרי גם אם התצהיר באמת לא עודכן עדיין במחשבי הצבא, אין זה מסכן במעצר כלל וכלל.

ו. אם ההטרדות ממשיכות בסמוך לגיל 18 ראוי לפנות לטלפון המצו"ב לקבלת ייעוץ והכוונה.

ז. בכל מקרה שהוא, אין להתייצב בלשכת הגיוס כלל וכלל כהוראת גדו"י. אשר מלבד האיסור החמורהכרוך בזה, הרי ההתייצבות היא בגדר "חב לאחרינא" לכלל הציבור החרדי, וח"ו להקל ראש בדבר שכל המשך קיומנו תלוי בו. ברכת לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.

המכתב להורים וההוראות לבנות
המכתב להורים וההוראות לבנות
הגדלה

למנהלות נשלח מכתב בו נכתבו דברים דומים, עם הדגשה כי "יש ליידע את ההורים והתלמידות, כי לאחר מסירת ה'תצהיר' ע"י המוסד או בצורה פרטנית באמצעות 'דואר רשום עם אישור מסירה', אין להתייחס כלל להטרדות מצד רשויות הצבא שאינם אלא נסיון ליצור פחד במטרה לשבור את חומת אי ההתייצבות שמשם מקוים הם שתהיה דרכם סלולה לפתות את בנות ישראל לשמד רח"ל".