אאא

מעמד מפואר לחלוקת פרסים וסיום מסכת קידושין של תלמידי ישיבות 'תולדות אהרן' בבית שמש נערך בראשות כ"ק האדמו"ר ובהשתתפות גדולי הרבנים בבית שמש, רמ"י ומשפיעי הישיבות.

במעמד שהתקיים ע"י חברת 'כתר תורה' של ישיבות תולדות אהרן בהנהלת הרב יוסף צבי סימון, מראשי הכוללים של הקהילה, השתתף הנגיד ר' חיים מייזלעלס מבורו פארק.