אאא

במלאות י"ב חודש להסתלקות הגר"ש אוירבך זצוק"ל, מנהיג 'הפלג הירושלמי' בציבור הליטאי, חברי המועצת של 'הפלג', רבה של בית וגן הגאון רבי עזריאל אוירבך והגאון רבי ברוך שמואל דויטש, צפויים לצאת למסע משותף בארצות הברית לסדרת עצרות הספד.

הגר"ע אוירבך יעזוב את הארץ כבר במוצאי השבת הקרובה ויטוס לצרפת, שם תתקיים עצרת מספד גדולה, ולאחר מכן ייצא לארה"ב. ביום שני צפוי הגרב"ש דויטש לצאת לארצות הברית.

הגר"ע אוירבך והגרב"ש דויטש צפויים להשתתף בעצרות בלייקווד ובבורו פארק במלאת שנה לפטירת הגר"ש אוירבך זצ"ל שנפטר באופן פתאומי מדום לב לפני שנה.

במהלך הביקור בארה"ב יגיעו הרבנים לביקורים אצל גדולי ישראל בארה"ב, בין היתר אצל הגרא"ב וואכטפויגל והגר"מ קוטלר וכן אצל האדמו"רים מסאטמר.

מטרת הביקור היא גם לצורך גיוס כספים למוסדות החינוך והישיבות של 'הפלג הירושלמי'.

עוד נודע כי יתכן והגר"א דויטש, מהחברים הבולטים בהנהגת 'הפלג', יצטרף גם הוא למסע בארצות הברית אך הגר"א טרם אישר באופן סופי את הטיסה.