אאא

כינוס המועצת של 'דגל התורה': גדולי ישראל, וראשי ישיבות החברים במועצת גדולי התורה, התכנסו הערב (ראשון), בבני ברק במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, על מנת לאשר את סדר הרשימה של המפלגה לכנסת. 

בסיום הישיבה, פרסם מזכיר מועצת גדולי התורה אברהם רובינשטיין, את החלטות חברי ה'מועצת', שניתנו על ידי החברים בה - ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת קמניץ הגאון רבי יצחק שיינר, ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבה של רמת אלחנן הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת קול תורה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן.

בין ההחלטות שנרשמו במסמך שהוקרא ע"י מזכיר מועצת גדולי התורה: לחזק את קדושת השבת בכל אתר ואתר, לחזק את ראשי ומנהלי הכוללים, להתחזק בבין אדם לחברו ולאשר את רשימת 'דגל התורה'

סדר הרשימה: משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר, יצחק פינדרוס, אליהו ברוכי, דוד אוחנה ויצחק רייך.

בפעם האחרונה בה התכנסה ה'מועצת' היה זה בערב הבחירות המקומיות לפני כארבעה חודשים. יצוין, כי עצם קיומו של הכינוס הגדול והשתתפותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל לצד ראשי הישיבות הניצבים פאר בכותל המזרח של עולם הישיבות הקדושות ברחוב רשב"ם, היוו הצהרה ברורה וחד משמעית באשר ליחסי הכוחות בתוך המגזר הליטאי.

לאחר דברי גדולי ישראל, נשאו דברים חברי הכנסת של התנועה, ששטחו בפני גדולי הדור את האיומים השונים בעניין גיוס בני הישיבות וכן הציגו בפניהם את המהלכים האפשריים העומדים בפני חברי הכנסת לקראת הבחירות הארציות.