אאא

אם ניכנס לתלמוד תורה חב"די ונקרא בשם 'מנחם מענדל', סביר להניח כי אחוז ניכר מקרב הילדים יסובבו את ראשם. כעת, יוזמים בחב"ד תיעוד של כל הילדים הנקראים על שמו של הרבי.

בחסידות חב"ד נערכים לציון חצי יובל להסתלקותו של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל בשורת מיזמים, כאשר אחד הבולטים שבהם, הינו מיזם "ואלה שמות – מנחם מענדל", שמטרתו לאגד את כל מי שנקרא בשם המיוחד "מנחם מענדל" על שמו ולזכרו של הרבי.

המיזם העולמי מתמקד בילדים שנולדו בעשרים וחמש השנים האחרונות בקהילות חב"ד או בקרב ציבור המקורבים והאוהדים של חסידות חב"ד שהוענק להם השם החב"די המובהק, שמו של הרבי.

על פי היוזמה, עשרות אלפי השמות והתמונות של אלו הנושאים את שמו של הרבי מחב"ד, ירוכזו בספר-אלבום מפואר, שיודפס לקראת יום ההילולא ה-25 של הרבי שיחול כאמור בקיץ הקרוב, בשבת קודש פרשת חוקת, ג' לחודש תמוז ה'תשע"ט, ויופץ בבתי חסידי חב"ד, מרכזי מוסדות חב"ד, ובקהילות היהודיות ברחבי העולם.

מאחורי המיזם עומדים גדולי הרבנים והשלוחים של חסידות חב"ד, ובמטה המבצע המיוחד חברים קבוצה מכובדת של שלוחים מרכזיים בארה"ב הפועלים במסגרת "ועד אור וחום ההתקשרות", האמונים על פעילות בקרב החסידים סביב מועדי השנה החב"דיים.

"אנו קוראים בקריאה של חיבה לכל מי שנקרא בשם קדוש זה, לזכרו הטהור של הרבי אוהבם ומנהיגם של רבבות מישראל, להצטרף למיזם זה לכבודו של הרבי", קוראים ב"איגוד השלוחים", "על פי הערכות יש כיום אלפים רבים של 'מנחם מענדל' בכל רחבי תבל הקרויים על שמו של הרבי, חלקם אף אינם משתייכים בגלוי לחסידות חב"ד, ואנו קוראים להם ליטול חלק בהתאחדות המרשימה הזו".