אאא

בשבוע שעבר חגגה הקהילה החרדית באשדוד הכנסת ספר תורה מהודר שנכתב לעילוי נשמתו של כ"ק האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע"א, אשר הוכנס ברוב פאר והדר לביהמ"ד שומרי אמונים אשדוד בראשות האדמו"ר.

המעמד החל בכתיבת האותיות בבנין בית ועד לחכמים שם התכבדו האדמו"ר ורבני העיר בכתיבת אותיות. לאחר מכן יצאה התהלוכה דרך רחובות רבא ורבי מאיר בעל הנס, לעבר בית המדרש כשמאות ילדים עם אבוקות אור בידיהם צועדים לכבודה של תורה בשילוב הריקודים של מאות מתושבי הקריה החרדית, ידידים ובני משפחה.

בבית המדרש התחדשו הריקודים ביתר שאת ועוז כשבסיומם הוכנסו ספרי התורה אל ארון הקודש כשהאדמו"ר קורא את "מזמור לדו"ד בקול רם. לאחר מכן נערך במקום "לחיים טיש" בראשות האדמו"ר שנשא מדברותיו בענין השמחה בהכנסת ספר תורה.